מדדי רווחה בעולם ובישראל

 

לצפייה בהודעה המלאה

לצפייה באיורים וגרפים
 

מדדי רווחה בעולם ובישראל

 

  • במדינות שונות, בכללן בישראל, החל תהליך של פיתוח מדדי רווחה, המתייחסים לתחומים כגון איכות הסביבה, רמת החינוך והבריאות וקהילתיות.

  • לפי מדדי רווחה שונים עלתה הרווחה בישראל בהתמדה בעשור הראשון של האלף השלישי, אך השיפור ברווחה מצומצם ביחס לגידול בתוצר לנפש באותה תקופה.

  • דירוגה של ישראל בקרב המדינות המפותחות על פי מדדי הרווחה שפותחו עד כה דומה לדירוגה על פי התוצר לנפש.