היערכות מקדימה לקראת השקת השטר החדש בעריך 200 ₪, השני בסדרת השטרות החדשה

18/06/2015
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות

לקראת כניסתו למחזור של השטר החדש בעריך 200 ₪, השני בסדרת השטרות החדשה, מסר בנק ישראל דוגמאות ראשונות של השטרות ליצרנים, ספקים ומפעילים של מכונות ממכר, ספירה ומיון הנדרשים לכייל את המכונות שברשותם לקליטת השטר החדש. צעד זה הינו חלק מתהליך מתמשך  שמטרתו לאפשר לגורמים אלו להיערך מבעוד מועד מבחינה טכנית ותפעולית לכניסת סדרת השטרות החדשה למחזור. דוגמאות השטרות נמסרו על מנת לאפשר את כיול המכונות,  כפי שגם נעשה לקראת הכנסתו למחזור של השטר החדש בעריך 50 ₪  בחודש ספטמבר 2014.

בסמוך ובטרם כניסתו למחזור של שטר ה- 200 ₪ החדש, יפרסם הבנק את עיצובו הסופי והמפורט של השטר, וכן מידע הסברתי מקיף אודות סימני הביטחון המשולבים בו.יש לציין, שהשטרות הקיימים ימשיכו לשמש כהילך חוקי במשך מספר שנים, ולציבור ינתן פרק זמן של מספר שנים במהלכו תתאפשר החלפת השטרות הקיימים בשטרות החדשים.


פרטי השטר החדש בעריך 200 ₪:

העריך:
200 שקלים חדשים
הדיוקן (אופקי):
נתן אלתרמן
הצבע השליט:
כחול
מידות:
150 מ"מ X 71 מ"מ
תמונות הרקע בחזית השטר:
עלי שלכת
טקסט זעיר בחזית השטר (אינו נראה אלא באמצעות זכוכית מגדלת):
השיר: "פגישה לאין קץ"
תמונות הרקע בגב השטר:
צמחייה בליל ירח
טקסט בגב השטר:
קטע מתוך השיר: "שיר בוקר"
סימנים לעיוורים:
אורך שונה לכל עריך – הפרש של 7 מ"מ; סימן ייחודי לכל עריך מודפס בשולי השטר בדיו בולטת ושקופה שניתנת למישוש