קטע מדוח בנק ישראל לשנת 2017: התחבורה הציבורית בישראל ובאירופה

  •  שיפור התחבורה הציבורית יתרום לתהליך התכנסותה של רמת החיים במשק לרמה הקיימת בשאר המדינות המפותחות.
  •  נוסף להגדלת התקציב המוקדש בשנים האחרונות לתחבורה הציבורית על הממשלה לפעול ביתר שאת לשיפורה.
  •  שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית בשלוש הערים הגדולות בישראל נמוכה משביעות הרצון בערים מרכזיות באירופה.
  • מדד לעתירות השימוש בתחבורה הציבורית, המושפע מהמאפיינים הייחודיים של כל עיר, מראה כי רמתה במחוז תל אביב נמוכה מהממוצע בערים מרכזיות באירופה.​

​​​