בנק ישראל מרחיב את היקף הפעילות בעסקות החלף דולר/שקל - עד 15 מיליארד דולר

בהמשך להודעת בנק ישראל ב-16.3.2020 על הפעלת כלי נזילות נוסף בשווקים הפיננסיים  -  קשירת עסקות החלף לפרעון לשבוע מול מערכת הבנקאות המקומית - בנק ישראל מרחיב את השימוש בכלי זה.

בנק ישראל יקצה בשלב זה עד 15 מיליארד דולר לעסקות החלף מול מערכת הבנקאות המקומית גם לטווחים של למעלה משבוע. בנק ישראל ימשיך להפעיל כלי זה כל עוד הלחצים לנזילות דולרית ימשיכו להיות גבוהים מאוד.

יצוין שכלי זה מופעל על ידי שימוש ביתרות המט"ח שבנק ישראל צבר  בשנים האחרונות. רמת היתרות הגבוהה מאפשרת את הספקת הנזילות הנדרשת למערכת הפיננסית המקומית באופן יעיל.

כלי זה מתווסף למכלול הכלים בהם בנק ישראל משתמש על מנת להשיג את מטרותיו: יציבות מחירים, תמיכה במדיניות הכלכלית של הממשלה וביציבות המערכת הפיננסית.

בנק ישראל יבחן מעת לעת את דרכי הפעולה בכלי זה ויתאים אותן לפי הצורך, ויוסיף לנקוט במגוון צעדי המדיניות שעומדים לרשותו ככל שיידרש.​

​​​​​​