הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2015

18/09/2016
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות

·     מחזור המטבע הסתכם בסוף שנת 2015 ב-73 מיליארדי ₪, לעומת 63 מיליארדים בסוף שנת 2014. זהו גידול של 16%. זאת על רקע ירידת הריבית בשנת 2015.
בדומה לשנים אחרונות, גם השנה גידול ערכו של מחזור השטרות מוסבר בעיקר בגידול מספר השטרות בעריך 200 ₪ במחזור. בשנת 2015 חלק מגידול בשטרות אלו נובע מהכנסת השטרות מהסדרה החדשה למחזור בחודש דצמבר בעקבות הצטידות המערכת הבנקאית במלאי שטרות ערב ההשקה. חלקם של השטרות 200 ₪ במחזור עמד על 48%.
·     בשנת 2015 סך משיכות הציבור מהבנקים עמד על 231 מיליארדי ש"ח , גידול של 2% לעומת שנת 2014. הנתונים מצביעים כי לראשונה מזה עשור יש ירידה של 2% בשווי המשיכות מהדלפקים. במקביל קיימת עלייה של 10% בשווי המשיכות ממכשירי המשיכה האוטומטיים של התאגידים הבנקאיים.
 
·     הנתונים של ספטמבר 2016 מצביעים על כך ששיעור ההחלפה של שטר 50₪ (שהושק בספטמבר 2014) הינו 86%, ושיעור ההחלפה במחזור של שטר 200₪ (שהושק בדצמבר 2015) הינו 36%. בהתאם לתכנית, עד להשקת עריכים 20₪ 100₪המתוכננת לסוף שנת 2017, תושלם החלפת שטרות 200₪ במחזור.
 
מחלקת המטבע בבנק ישראל פועלת על פי הסמכויות הקבועות בחוק בנק ישראל לגבי הנפקת שטרות, מעות ומטבעות זיכרון והסדרתה של מערכת המזומנים. המחלקה מורכבת מאגף הנפקה, אגף ניהול מזומנים ויחידה למדיניות, תכנון ובקרה. המחלקה אחראית על הכסף המזומן במדינה החל משלב התכנון של כמויות המזומן בהתאם לתחזית הביקוש, המשך בעיצובם והנפקתם של השטרות, המעות ומטבעות הזיכרון, וכלה בהסדרתה של מערכת המזומנים.
שווי מחזור המזומן בסוף שנת 2015 היה 73 מיליארד ש"ח, גידול של כ-16% לעומת הנתון המקביל אשתקד. זאת על רקע ירידת הריבית וכתוצאה מהכנסת השטרות מהסדרה החדשה למחזור בחודש דצמבר. היקף מחזור המזומן במדינת ישראל גדל בשנים האחרונות בשיעורים ממוצעים של כ-10%. ניכר כי על אף התפתחותם של אמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים והחלטות ממשלה בדבר צמצום השימוש במזומן במסגרת המאבק בכלכלה השחורה, היקף המזומן אינו קטן ואף גדל, בדומה למצב במדינות רבות בעולם. מחלקת המטבע אחראית לספק את הביקוש למזומן הן בעתות שגרה והן בעתות חירום. לצד אספקת מזומנים בהתאם לביקוש פועלת המחלקה להגנה על המטבע מזיופים ולשמירה על איכות המחזור. פעילות זו כוללת תהליכי מיון וספירה – באמצעים טכנולוגיים מתקדמים – של מאות מיליוני שטרות ומעות, אחסונם בכספות לצורכי שגרה וחירום, והפצתם למערכת הבנקאית כדי שיוכלו לשמש את הציבור. המחלקה מופקדת על שילוב סימני ביטחון בשטרות, גיבוש קריטריונים לאיכות המזומנים ובקרות עליה, ביצוע הדרכה למפעילי מרכזי המזומנים של התאגידים הבנקאיים ופיקוח עליהם, ופעולות למניעת זיופים בשיתוף משטרת ישראל וגורמים נוספים. בשנים האחרונות מחלקת המטבע מובילה את פרויקט החלפתה של סדרת השטרות, שתכליתו העיקרית היא לשדרג את סימני הביטחון כדי לצמצם את הסיכון לזיופים. סימני הביטחון שעל גבי השטרות החדשים הם מהמתקדמים מסוגם, קלים מאוד לזיהוי על ידי הציבור, וקשה מאוד לזייפם. שטרות הסדרה החדשה וסימני הביטחון שעל גביהם זכו לפרסים והכרה בתחרויות מקצועיות בין-לאומיות בתחום המטבע. בשנת 2015 הושק השטר החדש בעריך 200 שקלים, השני בסדרת השטרות החדשה. צבעו כחול, ועליו דיוקנו של המשורר נתן אלתרמן. השטר, בעיצובה של  אסנת אשל, נכנס למחזור ביום י"א בטבת תשע"ו, 23 בדצמבר 2015, לאחר שעיצובו הסופי אושר בידי הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון בראשות כבוד השופט יעקב טירקל, נגידת בנק ישראל, המועצה המנהלית וממשלת ישראל. טרם ההשקה הושלמה שורה ארוכה של תהליכים מקדימים בהיבט ההנפקה ובהיבט ההיערכות ההסברתית והתפעולית: תכנון ועיצוב של השטר וסימני הביטחון השלובים בו, ייצור השטר, עריכת בקרות איכות, היערכות הסברתית ותפעולית בבנק ישראל ובמשק בכללותו. בזכות ההיערכות היסודית במישור התפעולי עבר תהליך כניסתו של שטר 200 ש"ח החדש למחזור בהצלחה וללא תקלות, בדומה לכניסתו המוצלחת של עריך ה-50 החדש למחזור בשנת 2014. מחלקת המטבע ממשיכה לקדם את פרויקט סדרת השטרות החדשה, ונערכת לקראת השקתם של השטרות בעריכים 100 ש"ח ו-20 ש"ח. עד סוף שנת 2015 הוחלפו כ-80% מהשטרות של 50 ש"ח מסדרה ב' בשטרות מסדרה ג'. תהליך החלפת השטרות של 200 ש"ח מסדרה ב' יתנהל אף הוא באופן הדרגתי ומבוקר בתקופה הקרובה, כדי לאפשר לציבור תקופת הסתגלות מספקת, ומה עוד שמדובר בכמות כוללת של כ-250 מיליון שטרות (כמחצית מכל השטרות שבמחזור). מודעות הציבור לסימני הביטחון שבשטרות חשובה במיוחד בתקופת השקתם של שטרות בעריכים חדשים, שכן זייפנים לעולם ינסו לנצל את חוסר ההיכרות של הציבור עם מאפייני השטר כדי להפיץ צילומי שטרות או זיופים באיכות נמוכה. הואיל ומדובר בתופעה מוכרת בכל העולם, מחלקת המטבע פועלת להנגיש לציבור מבעוד מועד את הכלים והאמצעים להכרת השטר החדש וסימני הביטחון המשולבים בו. זאת באמצעות עלוני הסברה במגוון שפות, באתר www.newbanknotes.org.il ובאפליקציה הסלולרית "השטרות החדשים". הסקירה שלפניכם כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנה החולפת. מידע נוסף מצוי באתר האינטרנט של בנק ישראל.

 

נספח 1: נתוני מחזור המטבע:
מחזור המטבע, סופי שנים
         רכיבי המחזור במיליארדי ש"ח
שיעורי הגידול באחוזים
השנה
מחזור השטרות
מחזור המעות
סך מחזור המטבע
מחזור השטרות
מחזור המעות
סך מחזור המטבע
2006
24.4
1.1
25.5
4%
9%
5%
2007
27.7
1.2
28.9
14%
7%
13%
2008
33.1
1.3
34.4
19%
6%
19%
2009
40.1
1.4
41.5
21%
7%
21%
2010
43.4
1.5
44.8
8%
6%
8%
2011
47.4
1.6
49.0
9%
7%
9%
2012
53.1
1.7
54.8
12%
6%
12%
2013
55.7
1.8
57.5
5%
9%
5%
2014
61.3
1.9
63.2
10%
6%
10%
2015
71.4
2.1
73.5
17%
8%
16%
 
מספר השטרות לפי עריכים, 2008 עד 2015 (סופי שנים, מיליוני שטרות)
 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
שיעור השינוי בשנת 2015
20 ש"ח
31
32
35
34
35
36
36
37
5%
50 ש"ח
46
51
48
46
51
51
54
60
10%
100 ש"ח
140
154
145
141
146
147
152
165
9%
200 ש"ח
81
107
129
152
176
189
213
256
20%
סה"כ
297
344
357
373
408
423
455
518
14%
 
נספח 2: שטר 200 השקלים החדש

קצב החלפת השטרות הישנים מהעריך 200 ש"ח בחודש


השטר החדש של 200 ש"ח - סימני הביטחון

זכייה בפרס בקטגוריית ה-Best Applied Security Product Holography Conference