מועדי החלטות הריבית לשנת 2017

ב-20.9.2016 הודיעה הועדה המוניטרית על החלטתה להפחית את תדירות החלטות הריבית לשמונה פעמים בשנה במהלך שנת 2017. בהתאם, נבחנו מספר חלופות למועדי קבלת החלטות הריבית ופרסומן, תוך שנלקחו בחשבון מועדי הפרסום של נתונים כלכליים מרכזיים, חגי ישראל, ושיקולים נוספים. השינוי בתדירות ההחלטות יחל בחודש פברואר 2017. ככלל, החלטות הריבית ימשיכו להתפרסם בימי שני, למעט במועדים בהם בשל שיקולים תפעוליים שונים הדבר לא יתאפשר. לוח מועדי החלטות הריבית הנו כדלקמן:

 
תאריך
יום
כולל פרסום התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר ותדרוך עיתונאים רבעוני*
23/1/2017
שני
 
27/2/2017
שני
 
6/4/2017
חמישי
+
29/5/2017
שני
 
10/7/2017
שני
+
29/8/2017
שלישי
 
19/10/2017
חמישי
+
27/11/2017
שני
 
 
לוח מועדי החלטות הריבית לשנת 2018 יפורסם במהלך שנת 2017.
 
* ב-2017 יתקיימו בפועל שלושה תדרוכי עיתונאים ולא ארבעה. אולם זוהי תוצאה של תהליך המעבר ל-8 החלטות בשנה. תדרוך עיתונאים אחרון ל-2016 יתקיים בסוף דצמבר 2016. החל מ-2018 יתקיימו ארבעה תדרוכי עיתונאים בשנה בינואר, באפריל, ביולי ובאוקטובר.