התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2017

19/12/2017
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע השלישי של שנת 2017 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-46.8 מיליארדי ש"ח (%1.3) ועמד בסופו על כ-3.54 טריליוני ש"ח.
  • העלייה בשווי התיק ברביע השלישי נבעה בעיקר מגידול ברכיבי המזומן והפיקדונות, אג"ח ממשלתי סחירות ויתרת המניות בארץ.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השלישי של שנת 2017 בכ-3.1% (47 מיליארדי ש"ח), ועמדה בסופו על כ-1.54 טריליון ש"ח. העלייה ביתרת התיק נבעה בעיקר מעלייה ברכיבי אג"ח ממשלתיות, מניות בחו"ל, אג"ח פרטיות בארץ, הלוואות בארץ ומניות בארץ. עלייה זו קוזזה במקצת כתוצאה מירידה ברכיב המק"מ.
  • ברביע השלישי של השנה, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ-4.1 מיליארדי ש"ח, בהמשך להפקדות ברביעים הקודמים.​​​