התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2017

19/03/2018
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע הרביעי של שנת 2017 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-58.8 מיליארדי ש"ח (%1.7) ועמד בסופו על כ-3.61 טריליוני ש"ח.
  •  העלייה בשווי התיק ברביע הרביעי נבעה מעלייה במרבית המרכיבים.
  •  יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הרביעי של שנת 2017 בכ-3.3% (50 מיליארדי ש"ח), ועמדה בסופו על כ-1.59 טריליון ש"ח. העלייה ביתרת התיק נבעה מעלייה ברוב רכיבי ההשקעה ובעיקר במניות בחו"ל, אג"ח ממשלתיות ומק"מ  ומזומן ופיקדונות.
  •  ברביע הרביעי של השנה, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 6.3 מיליארדי ש"ח, בהמשך להפקדות ברביעים הקודמים.


      להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

      גרפים ונתונים​

​​​​