בנק ישראל השיק דף ייעודי באתר האינטרנט בנושא הקורונה וסט שאלות ותשובות בנושא בנקאות

 

לנוכח התפתחות נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל, ובתוך כך על כל משק בית פרטי ועסק, הקים בנק ישראל דף שמרכז את כל המידע שפרסם בנק ישראל בנושא, לרבות ההודעות לעיתונות, ראיונות לתקשורת, כלים מוניטריים, החלטות מדיניות, הוראות למערכת הבנקאית ומידע אודות הסניפים הפעילים והמוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים. מצ"ב קישור לדף.

 

בנוסף פרסם הבנק קובץ מרכז של תשובות לשאלות נפוצות הנוגעות להתמודדות משקי בית ועסקים קטנים עם השלכות משבר הקורונה בכל הנוגע להתנהלות מול המערכת הבנקאית. המסמך יעודכן ככל שיתווספו נושאים נוספים. מצורף קישור לדף והמסמך עצמו.

לדף שאלות ותשובות בנושא הקורונה​

​​​

 ​​