דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה: שוק העבודה: ניתוח של אזור המרכז מול הפריפריה


מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, הציג במסגרת הכנס ניתוח של שוק העבודה בישראל המשווה בין אזור המרכז לפריפריה, באמצעות בחינת מצב המובטלים והמועסקים האקדמאים והלא אקדמאים באזורים שונים בארץ. המצגת אותה הציג מצורפת.

מהניתוח עולה כי ככל שהעובדים מתגוררים רחוק יותר מאזור תל אביב והמרכז סיכוייהם להישאר בשוק העבודה באופן מתמשך פוחתים. בנוסף, ניכר כי מועסקים אקדמאים באזור הפריפריה הם בעלי השכלה שלא מנוצלת מספיק במקום העבודה.
להלן הממצאים העיקריים העולים מהניתוח:

  • ההסתברות להיות מועסק נמוכה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה, ובפרט אצל גברים חרדים ונשים ערביות. ככל שמתרחקים מתל אביב והמרכז, עולה אחוז המובטלים והלא משתתפים בשוק העבודה בקרב אלה שהיו מובטלים שנה קודם.
  • אחוז היוממים והמועסקים חלקית שלא מרצון עולה ככל שמתרחקים מתל אביב והמרכז; תופעה זו בולטת בקרב המובטלים לשעבר שהם לא אקדמאים.
  • גם בקרב האקדמאים הריחוק מתל אביב מביא לגידול בתעסוקה החלקית שלא מרצון; עודף ההשכלה[1] באזור עולה במיוחד בקרב מועסקים שהם מובטלים לשעבר ככל שמתרחקים מהמרכז – ובפרט בנפות כינרת, צפת ורמת הגולן בצפון ובנפת באר שבע בדרום.

ככל שמתרחקים מהמרכז, עולה השכיחות של התשובה: "אין עבודה באזור המגורים" כסיבה לאי-מציאת עבודה. לסיכום, מהניתוח עולה כי ישנה חשיבות לשיפור במעורבות הממשלה בשוק העבודה לטובת העצמת הפיתוח האזורי, שיפור באמצעי התחבורה שיאפשרו גישה נוחה למרכזי תעסוקה, העצמת תכניות הכשרה עבור אוכלוסיות המתקשות להתמיד בשוק העבודה ובפרט בקרב ערבים וחרדים והרחבת האפשרויות להעסקה גמישה בפריפריה.[1] עודף השכלה נוצר כאשר פרטים בעלי השכלה אקדמית אינם עובדים במשלח יד אקדמי או ניהולי.

​​