דברי הנגיד בישיבת הממשלה בנושא מענק לכלל אזרחי ישראל

בשבועות האחרונים התגברה התחלואה בנגיף הקורונה, והדבר התבטא בבלימת ההתאוששות במשק שהחלה בסוף אפריל, ולאחרונה גם בצמצום בפעילות הכלכלית עקב החלת מגבלות כדי לבלום את העלייה בהידבקויות ובשל תגובת הציבור לעליית הסיכון להדבקה. על רקע זה אישרה הממשלה בשבוע שעבר פריסת רשת ביטחון מקיפה למובטלים, לעצמאים שהכנסתם נפגעה, ולעסקים קטנים ובינוניים. רשת זו, שעלותה התקציבית הפוטנציאלית מסתכמת בעשרות מיליארדי שקלים, היא רכיב חשוב בצמצום אי-הוודאות הכלכלית והיא תומכת בייצוב הביקושים במשק.

לצד פריסת רשת הביטחון, תמיכה של הממשלה בהגדלת הביקושים במשק היא צעד רצוי.
במצב של חוסר ודאות כה גבוה בקרב משקי הבית והעסקים לגבי התפתחות המגיפה, ולאור הפגיעה המתמשכת בהכנסות – למרות הסיוע הממשלתי הנרחב, ועל רקע האטה ניכרת בכלכלה העולמית, תמיכה ממשלתית בהגדלת הביקושים היא כלי חשוב להגדלת התעסוקה ולהנעה מחדש של גלגלי המשק. משום כך טוב שבעת הצגת רשת הביטחון בשבוע שעבר, הודיעה הממשלה שהיא פועלת להציג חבילת צעדים שיתמכו בביקושים במשק – הן אלו של משקי הבית, שיגדילו את הצריכה הפרטית, והן אלו של הפירמות, שיוכלו לבצע השקעות שיגדילו את כושר הייצור שלהן, ובכך לעודד את התעסוקה בעת הזו; בהקשר זה, הצעדים להגברת הפעילות של הפירמות חשובה ביותר לתמיכה בתהליך ההאצה.

המהלך המוצע היום – מענק בהיקף של 6 מיליארדי ₪ לכל אזרחי ישראל – יכול לתמוך במידת מה בהגדלת הביקושים במשק. עם זאת, נראה כי ניתן להשתמש בו בצורה ממוקדת יותר, שתתמוך בביקושים בעוצמה רבה יותר ועם השפעה חיובית יותר על המשק לאורך זמן. המחקר הכלכלי מלמד שגידול חד-פעמי בהכנסה אינו מתורגם בהכרח באופן מיידי להגדלת התצרוכת בשיעור ניכר מגודל המענק, וכי משקי הבית נוטים לחסוך חלק ניכר ממענקים כאלה – בפרט משקי בית שהכנסותיהם וחסכונותיהם מאפשרים להם לקיים רמת תצרוכת דומה לזו שלפני המשבר.

לעתים אין ברירה אלא לנקוט בצעדים מהירים ורחבי יריעה כדי להגיב לצרכים דחופים. יחד עם זאת, במצב הנוכחי, ובפרט בהינתן רשת הביטחון שעליה הוכרז בשבוע שעבר, ראוי לטייב את חבילת הצעדים להגדלת הביקושים, כך שתהיה ממוקדת יותר במקומות שתומכים בהם בעוצמה הרבה ביותר. ככל הניתן, רצוי גם לכלול צעדים שיתמכו בהתאוששות מתמשכת של המשק ובהתייעלותו. חבילה כזאת, יכולה למקד את ההעברות למשקי הבית באלו שנפגעו במיוחד בזמן המשבר, ולכן צריכתם מוגבלת, ותוסיף הפחתת עלויות ועידוד השקעות של העסקים, שרצוי שתהיה מוסדרת וברורה- אלו בתורם יסייעו להוביל להגברת תעסוקה והאצת הכלכלה.

בעת הזו, השווקים הפיננסיים מאפשרים לממשלה לממן בתנאים נוחים את הגידול בגירעון שנגרם כתוצאה מהמשבר. עם זאת, אל לנו לחשוב שניתן להגדיל את ההוצאה והגירעון בלי גבול. המשבר עוד עלול להחמיר, בפרט בחודשי הסתיו והחורף, וצריך לשמור תחמושת -  גם במונחים פיננסיים וגם במונחי האמון לו אנו זוכים בשווקים. השווקים ישפטו אותנו לא רק על פי גודל החוב, אלא גם על פי איכות השימוש בסכומים שאנו מקצים למאבק בקורונה.

 ​​​​