הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים (ממוצע תקופתי, אחוזים)

 

 

הציפיות משוק ההון1 לשנה הראשונה

הציפיות משוק ההון1 לשנה השנייה (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1 לשנה השלישית (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1    

 ל 5-3  שנים (פורוורד)2

הציפיות משוק ההון1 לחמש שנים

הציפיות משוק ההון1      ל 10-5  שנים (פורוורד) 3

ממוצע תחזיות4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה

ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות5

ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה7

הנתונים השנתיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2.6

2.8

2.9

3.0

2.9

2.5

2.7

2.7

 

2011

2.5

2.7

3.0

2.9

2.8

2.4

2.8

2.7

 

2012

2.1

2.7

3.0

2.6

2.6

2.3

2.3

2.1

2.1

2013

1.7

2.4

2.6

2.4

2.3

2.4

1.8

1.6

1.7

2014

1.2

1.8

2.2

2.0

1.8

2.3

1.3

1.0

1.2

2015

0.6

1.3

1.4

1.6

1.3

2.0

0.8

0.4

0.4

2016

0.2

0.8

1.1

1.4

1.0

2.2

0.6

0.1

0.1

2017

0.2

0.7

1.1

1.5

1.0

2.1

0.6

0.3

0.3

2018

1.0

1.2

1.5

1.6

1.4

1.9

1.0

0.7

0.9

2019

1.1

1.4

1.5

1.6

1.5

1.7

1.2

0.9

1.1

הנתונים החודשיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

1.0

1.5

1.6

1.6

1.4

1.7

1.1

0.9

1.1

פברואר

1.1

1.4

1.6

1.6

1.5

1.8

1.2

0.9

1.1

מארס

1.1

1.5

1.6

1.7

1.5

1.8

1.2

0.9

1.1

אפריל

1.1

1.6

1.6

1.7

1.6

1.8

1.3

1.0

1.3

מאי

1.3

1.4

1.6

1.7

1.5

1.8

1.3

1.0

1.3

יוני

1.4

1.5

1.7

1.7

1.6

1.8

1.3

0.9

1.3

יולי

1.3

1.5

1.6

1.7

1.6

1.8

1.2

0.9

1.1

אוגוסט

1.0

1.2

1.4

1.6

1.4

1.7

1.2

0.9

1.0

ספטמבר

1.1

1.4

1.5

1.5

1.4

1.7

1.2

0.8

1.0

אוקטובר

1.0

1.4

1.5

1.6

1.4

1.7

1.2

0.8

1.0

נובמבר

0.9

1.3

1.4

1.6

1.4

1.6

1.2

0.8

1.0

דצמבר

0.8

1.2

1.3

1.5

1.3

1.6

1.1

0.7

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

1.0

1.3

1.4

1.5

1.4

1.6

1.1

0.7

0.8

פברואר

1.0

1.3

1.3

1.5

1.3

1.5

1.0

0.7

0.8

מרץ

-1.1

0.6

0.9

1.2

0.6

1.6

0.8

0.2

0.4

אפריל

-0.8

0.9

1.3

1.5

0.9

1.6

0.2

0.1-

0.3-

מאי

-0.2

0.9

1.4

1.5

1.0

1.5

0.2

0.1-

0.3-

יוני

0.4

0.8

1.3

1.5

1.1

1.7

0.5

0.3

0.4

יולי

0.0

0.5

0.9

1.3

0.8

1.7

0.4

0.1

0.1

הנתון השוטף6

0.1-

0.6

1.0

1.2

0.8

1.7

0.4

0.1

0.0

 ​​

​​