צעד נוסף של הפיקוח על הבנקים לטובת הלקוחות: הפחתת עמלות עו"ש ל-200 אלף אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות

 

200,000 אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות הועברו לפי דרישת הפיקוח על הבנקים למסלול עמלות מוזל בבנק בו הם מנהלים את חשבונם, ויחסכו עשרות עד מאות שקלים לשנה, בסכום מצטבר של 36 מיליוני ש"ח בשנה

ביום 1.9.2016 נכנסה לתוקף ההוראה של הפיקוח על הבנקים שחייבה את הבנקים לצרף באופן יזום חשבונות של אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות לשירות המסלולים הבסיסי. שירות זה הנו בעלות של 10 שקלים לחודש, וכולל 10 פעולות בערוץ ישיר ופעולת פקיד אחת לחודש. הצירוף של החשבונות נעשה על ידי הבנקים בתום הליך סריקה שבמסגרתה זוהו החשבונות שההצטרפות לשירות המסלולים הבסיסי משתלמת עבורם מבחינת החיסכון הכספי. 
 
לצפייה בסרטון ההסבר החדש על מסלולי העמלות לחצו כאן.
 
בסריקה הנוכחית צורפו לשירות המסלולים הבסיסי כ-200,000 חשבונות, ויחסכו באופן מצטבר ללקוחות הבנקים 36 מיליוני ש"ח בשנה. בממוצע החיסכון בעמלות מהמעבר היזום מוערך בסכום הנע בין עשרות ש"ח למאות ש"ח בשנה לחשבון בודד.
בהתאם לתיקון שיזם הפיקוח על הבנקים, הבנקים יידרשו לחזור ולבצע אחת לשנה, בחודש מרץ, סריקה מחודשת לאיתור חשבונות נוספים של לקוחות ותיקים ולקוחות עם מוגבלויות ולצרפם לשירות המסלולים הבסיסי.
 
המפקחת על הבנקים: "החלטנו להתערב ולסייע באופן פרואקטיבי לאזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות בישראל – ובכך נחסכו כ-36 מיליוני ש"ח בשנה מהתשלום עבור שירותים בנקאיים בסיסיים לשתי אוכלוסיות מוחלשות. אני קוראת ליתר אזרחי המדינה וגם לעסקים הקטנים לבדוק מול הבנק שלהם האם משתלם להם לעבור למסלול העמלות שיזם הפיקוח על הבנקים ולחסוך כך עשרות ועד מאוד שקלים בשנה".