הפיקוח על הבנקים ממשיך בבדיקה בעניין החוב של חברת גנדן לבנק לאומי

 הפיקוח על הבנקים ימשיך בבדיקה בעניין החוב של גנדן ללאומי.docלהודעה זו בקובץ Word

בנק ישראל רשם לפניו את הודעת בנק לאומי כי מתווה הסדר החוב בין הבנק לבין חברת גנדן התייתר.

• הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ימשיך בבדיקת תהליכי קבלת ההחלטות במקרה ספציפי זה.
• סוגיית הסדרי החוב במשק בהיבט רחב יותר תיבחן, כפי שנמסר, על ידי הועדה שהחליטו שר האוצר והנגיד להקים.