הרצאת נגידת בנק ישראל בוועדת הכספים של הכנסת: סקירה על מצב המשק

02/01/2017
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד