מינוי חברים מקרב הציבור לכהונה בוועדה המוניטרית

בהתאם לסעיף 16 לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית, אשר קובעת את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, תמנה שישה חברים, והם: נגיד בנק ישראל, שישמש כיושב הראש הוועדה, המשנה לנגיד בנק ישראל, עובד הבנק שמינה הנגיד, ושלושה חברים מקרב הציבור.

באוקטובר 2014 הסתיימה כהונתו של פרופ' רפי מלניק כחבר מקרב הציבור, ובאוקטובר 2015 הסתיימה כהונתו של פרופ' אלכס צוקרמן.

וועדת האיתור, בראשותו של עו"ד יהושע למברגר, החליטה לאחר התייעצות עם הנגידה להמליץ בפני הממשלה על מינוי מחדש של פרופ' ראובן גרונאו, וכן על מינויים של פרופ' צבי הרקוביץ ושל פרופ' משה חזן כחברים מקרב הציבור בוועדה המוניטרית; זאת לאחר שהוועדה לבדיקת מינויים בראשות השופטת (בדימוס) בלהה גילאור מצאה את המועמדים כשירים לכהונה. היום קיבלה הממשלה את המלצת הוועדה והמינוי נכנס לתוקף. תוקף המינוי הינו לתקופת כהונה של ארבע שנים.

לאור זאת, בוועדה המוניטרית, בנוסף לנגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג (יו"ר הוועדה), למשנה לנגידה ד"ר נדין בודו-טרכטנברג ולמנהל חטיבת השווקים מר אנדרו אביר, יכהנו החברים הבאים מקרב הציבור:

פרופ' ראובן גרונאו פרופסור מן המניין (אמריטוס) במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר מכון פאלק למחקר כלכלי ויו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, מבכירי חוקרי הכלכלה בישראל. חתן פרס לנדאו בכלכלת ישראל ופרס מינצר לתרומת חיים בכלכלת עבודה. פרופ' גרונאו כיהן בוועדות ציבוריות רבות והיה ממעצבי מערכות התעריפים במונופולים הציבוריים.

פרופ' צבי הרקוביץ פרופסור מן המניין בבית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה ופרופסור אמריטוס בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב. שימש כיועץ למחלקת המחקר של בנק ישראל, היה חוקר אורח בבנק הפדרלי בארה"ב, ופרסם מאמרים רבים בתחומי המקרו כלכלה, מדיניות מוניטרית והמערכת הפיננסית.

פרופ' משה חזן פרופסור חבר בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במרכז לחקר מדיניות כלכלית בלונדון (CEPR), משמש כעורך חבר בכתב העת הכלכלי Macroeconomic Dynamics, וכיו"ר פורום פנחס ספיר למדיניות כלכלית. מחקריו מתמקדים בקשרי הגומלין בין התפתחויות דמוגרפיות והשלכות מגדריות לבין צמיחה כלכלית ואי שוויון.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, בירכה על החלטת הממשלה על מינוי החברים מקרב הציבור לכהונה בוועדה המוניטרית והודתה לחברי ועדת האיתור על עבודתם המקצועית והיסודית במהלך החודשים האחרונים.

 ​