הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2020

02/02/2021
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
המשק והפעילות הכלכלית
סקר החברות, שנערך מאמצע חודש דצמבר 2020 עד אמצע חודש ינואר השנה מצביע על המשך ההתאוששות של פעילות המגזר העסקי ברבעון האחרון של 2020. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי השתפר מאוד ברבעון האחרון אך נותר ברמה שלילית , ובכך מצביע שמצב המשק עדיין חלש ביחס לתקופה שלפני המשבר.