מצגת נגידת בנק ישראל בוועדת הכספים של הכנסת: סקירה על מצב המשק

02/05/2018
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד