הפיקוח על הבנקים ומערך הסייבר הלאומי חתמו על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה

הפיקוח על הבנקים ומערך הסייבר הלאומי חתמו היום על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה בתחום הגנת הסייבר על המערכת הבנקאית.

מסמך העקרונות מתייחס לשיתוף פעולה שוטף שמטרתו לחזק את העמידות של המערכת הבנקאית בפני סיכוני הסייבר ואת ההיערכות וההתמודדות של המגזר הבנקאי מפני תקיפות סייבר. בנוסף, מסמך העקרונות מתייחס לתפקידי כל אחד מהגופים למקרה בו מתרחש אירוע סייבר מהותי במערכת הבנקאית.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "כדי להגן על לקוחות הבנקים ועל המשק כנגד סיכוני סייבר, נדרשת פעולה משולבת של מספר גורמים במקביל: הגנה ברמת הבנק הבודד, מסגרת רגולטורית לניהול הסיכון אותה מוביל הפיקוח על הבנקים, והגנה מדינתית-שמהווה "כיפת ברזל" – אותה יספק מערך הסיבר הלאומי. אני מברכת על כך שמערך הסייבר הלאומי יהיה חלק חשוב במעטפת ההגנה בפני אירועי סייבר מהותיים במערכת הבנקאות".

ראש מערך הסייבר הלאומי, מר יגאל אונא: "איומי הסייבר על מגזר הבנקאות גוברים ככל שעולם הבנקאות הופך לדיגיטלי, טכנולוגי ומקוון יותר. היום יותר מתמיד נדרשים שיתופי פעולה כדי להתמודד עם האתגר. שיתוף הפעולה של מערך הסייבר עם הפיקוח על הבנקים משפר את יכולת הגנת הסייבר על מגזר הבנקים כולו ומבטא סינרגיה בין הידע המקצועי בתחומי הבנקאות והסייבר".​