הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית – שנת 2019המפקח על הבנקים בבנק ישראל,  מר יאיר אבידן, הגיש ב-29 ביולי  2020, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח ההכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך שנת 2019.
 

להלן עיקרי הדוח:

  • במהלך אחת עשרה השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור ההכנסות של המערכת הבנקאית מעמלות ביחס לנכסים בשיעור מצטבר של  כ-34%. הירידה מיוחסת למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח והמערכת הבנקאית בתקופה הזו, וגם להשלכות חשבונאיות ממכירת ישראכרט ולאומי קארד (מקס) מהבנקים, אגב יישום החוק להגברת התחרותיות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ז-2017 בשנת 2019.
  • העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית, לשנת 2019, הסתכמה בכ-26.9 ₪. במהלך תשע השנים האחרונות (2011 –2019) חלה ירידה של כ-17% בסך העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית. עלות זו מורכבת מ:
  • עלות פעילות העו"ש אשר ירדה במצטבר בכ-39%;
  • עלות כרטיסי אשראי אשר עלתה במצטבר בכ- 21%. העלייה מיוחסת להעלאות דמי כרטיס, למגמת גידול בכמות הכרטיסים שמחזיקים לקוחות בחשבון בודד ולגידול בהיקף עסקאות ומשיכות במט"ח.
  • צעד משמעותי שנכנס לתוקף בחודש אוגוסט 2019 הוא צירוף יזום של עסקים קטנים ועוסקים מורשים לשירות המסלולים הבסיסי או המורחב, המשתלם ביותר עבורם. הצעד צפוי לתרום להפחתת עמלות בחשבון העו"ש של עסקים קטנים ועוסקים מורשים.
  • ​מכיוון שהתקופה נשוא דוח זה היא עד לסוף 2019 לא משתקפים בנתונים המוצגים השפעות תקופת משבר הקורונה.

​​