משרד האוצר ובנק ישראל סיכמו על הקמה משותפת של ועדה ציבורית לבחינת מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל

במטרה לשפר את מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל ולהגביר את התחרות בשווקים הפיננסיים, סוכם במסגרת חוק ההסדרים כי תוקם ועדה ציבורית לבחינת מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל. הוועדה תגיש את המלצותיה לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל בתוך 300 יום.

בראש הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד האוצר, וסגנו יהיה המשנה לנגיד בנק ישראל. בוועדה יהיו חברים הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  (כלכלי) וראש האגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל ימנה שלושה נציגים נוספים מטעם הציבור.

במסגרת עבודתה תגבש הוועדה המלצות בעניין מבנה הפיקוח הפיננסי הרצוי ותמליץ על תיקוני חקיקה ליישום מבנה זה. לשם כך, הוועדה תבחן בראייה כוללת את מבנה רשויות הפיקוח הפיננסי בישראל ואת חלוקת הסמכויות בין המפקחים הפיננסיים, תמפה ותנתח את היתרונות והמגרעות במבנה הפיקוח הפיננסי הנהוג בישראל ותערוך השוואה בינלאומית של מבני פיקוח פיננסי הנהוגים בעולם.

לצורך גיבוש המלצותיה תזמן הוועדה, בין היתר, את המפקחים הפיננסיים, וכן את הממונה על התחרות וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להציג בפניה את עמדתם.

בין השיקולים שיעמדו לנגד עיני הוועדה: שמירה על יציבות המערכת הפיננסית, קידום התחרות במערכת, שמירה מיטבית על עניינם של הלקוחות, עידוד חדשנות ופיתוח שירותים ומוצרים פיננסיים, איזון בין מטרות הפיקוח הפיננסי, קידום רגולציה יעילה ועקבית, מניעת ארביטראז' רגולטורי, הפחתת הנטל הרגולטורי ויישום משטר אפקטיבי בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור.​