מצגת נגיד בנק ישראל בוועדת הכספים של הכנסת: סקירה על מצב המשק

20/01/2020
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד