הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל קורא להצטרף לשירות מסלולי עמלות בחשבון עו"ש

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל קורא ללקוחות, משקי בית ובעלי עסקים קטנים, להצטרף לשירות מסלולי עמלות בחשבון עו"ש.

הפיקוח על הבנקים נוקט בפעילות הסברה, לצורך העלאת מודעות לקוחות הבנקים בדבר יכולתם להוזיל את עלות ניהול חשבון העו"ש, וכן לעידוד התחרות במערכת הבנקאית בתחום העמלות

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פותח היום (יום שני, ה- 20.10.2014), במהלך הסברה לציבור הרחב, באמצעות הרדיו, בנושא שירות מסלולי העמלות בחשבון העובר ושב.
מטרות פעילות ההסברה הן:
1.    הגברת מודעות לקוחות הבנקים לזכויותיהם;
2.    הנעת הלקוחות לפעול לשיפור תנאי ניהול חשבונם בבנק;
3.    הגברת השימוש ב'מחשבון מסלולי העמלות' שבאתר בנק ישראל המאפשר קבלת החלטה צרכנית מושכלת, המבוססת על היקף הפעולות הייחודי של כל לקוח בחשבון העו"ש שלו.
 
החל מה-01.04.2014, מחויבים הבנקים לקבוע מחיר אחד לניהול חשבון עובר ושב לשני מסלולים (מסלול בסיסי או מסלול מורחב). בכל מסלול יכללו הפעולות אותן יוכל לבצע הלקוח בחודש תמורת מחיר קבוע מראש.
המסלול הבסיסי – כולל פעולת פקיד אחת ו-10 פעולות בערוץ ישיר, במהלך תקופה של חודש. מסלול זה משקף פעילות ממוצעת של לקוח בחשבון עובר ושב. מסלול זה מפוקח, ומחירו עומד על סכום מרבי של 10 ₪ לחודש.
 
המסלול המורחב – כולל 10 פעולות על ידי פקיד ו- 50 פעולות בערוץ ישיר, במהלך תקופה של חודש. מסלול זה מיועד בעיקר ללקוחות, יחידים ועסקים קטנים, שהיקף הפעילות שלהם בחשבון העו"ש הוא מעל הממוצע.
 
להלן טבלה המציגה את מחירי המסלולים בבנקים השונים:
 
ש"ח
 
פועלים
 
לאומי
 
דיסקונט
 
מזרחי
 
בינלאומי
 
איגוד
 
מרכנתיל
אוצר
החייל
 
מסד
 
יהב
 
פאג"י
 
ירושלים
ערבי ישראלי
מסלול בסיסי
10.0
10.0
9.0
9.0
9.0
10.0
8.5
10.0
10.0
10.0
9.0
0.0
10.0
מסלול מורחב
22.0
20.0
25.0
29.0
26.0
24.0
26.5
27.0
30.0
20.0
29.0
0.0
20.0
 
  
דוד זקן, המפקח על הבנקים: "מסלולי העמלות פותחים בפני לקוחות הבנקים צורת תשלום נוספת, שלא הייתה קיימת קודם לכן. השיטה מוזילה במקרים רבים את עלות ניהול חשבון העו"ש, ומאפשרת להשוות בקלות מרבית בין עלויות ניהול החשבון בבנקים השונים. אני ממליץ ללקוחות הבנקים להקדיש מספר דקות לנושא, ולבדוק מהי צורת תשלום העמלות המשתלמת ביותר עבורם, בין באמצעות הצטרפות לאחד המסלולים המוצעים ובין באמצעות תשלום לפי פעולה, ולהצטרף למסלולים במקרים המתאימים.".
 
על מנת שלקוח יוכל לקבל החלטה מושכלת באשר לכדאיות הכלכלית של הצטרפותו לשירות המסלולים, נקבע כי על הבנק להציג ללקוח המבקש להצטרף לאחד המסלולים, לפני הצטרפותו, את סכומי העמלות שנגבו ממנו, במהלך הרביע שלפני הרביע שקדם למועד הגשת בקשת ההצטרפות, בגין השירותים הכלולים במסלול, לפי פירוט של סוגי הפעולות שביצע ומספרן בחלוקה לחודשים.
 
בנוסף, על מנת לסייע ולהמחיש לכל לקוח, בין אם הוא משק בית או עסק קטן, מהי שיטת תשלום העמלות הכדאית ביותר עבורו, יצר הפיקוח על הבנקים באתר בנק ישראל את מחשבון מסלולי העמלות. מטרות המחשבון הן שתיים:
א.   לסייע לכל לקוח לבדוק מהי שיטת תשלום העמלות הזולה ביותר עבורו בבנק בו הוא מנהל את חשבונו;
ב.    לאפשר ללקוח להשוות את עלות ניהול החשבון, בהתאם למאפיינים הספציפיים שלו, בבנק שלו, לעלות ניהול אותו החשבון בבנקים אחרים, לצורך בחינת כדאיות המעבר מבנק לבנק.
 
ההצטרפות למסלולים קלה מאד. היא אפשרית באמצעות פנייה לסניף הבנק, בטלפון או באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי.
 
למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר בנק ישראל בכתובת:  www.boi.org.il
 
להלן קישור לאתר ולמחשבון: http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/feesmaslulim.aspx

שירותים נפוצים בחשבון "עובר ושב" שיכללו בשיטת המסלולים

 
פעולה על ידי פקיד –פעולות הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש.
 
v     הפקדת מזומן
v     משיכת מזומן
v     הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
v     העברה או הפקדה לחשבון אחר
v     פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
v     הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
v     תשלום שובר
v     פריטת מזומן
 
פעולה בערוץ ישיר – פעולות כדלקמן:
 
v     זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
v     חיוב בכרטיס אשראי
v     הפקדת מזומן
v     משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
v     העברה או הפקדה לחשבון אחר
v     תשלום שובר
v     שאילתת מידע בכל נושא (החל מהשאילתה השביעית בחודש)
v     משיכת שיק
v     הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים), לרבות באמצעות תיבת שירות
v     חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע