הקלות בפתיחת חשבון בנק באופן דיגיטלי: לקוחות יוכלו לפתוח באופן דיגיטלי את החשבון הראשון החל מגיל 16

הפיקוח על הבנקים העביר למערכת הבנקאית טיוטת תיקונים להוראה בנושא "בנקאות בתקשורת", שבמסגרתם יינתנו מגוון הקלות בתהליך פתיחת חשבון בנק באופן דיגיטלי (מקוון):

א.      פישוט תהליך זיהוי ואימות של הלקוח, באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדשניות.

ב.      חשבון ראשון של לקוח יוכל להיפתח מרחוק (באפליקציה או באינטרנט). נכון להיום, רק לקוח שיש לו כבר חשבון בנק קיים יכול לפתוח חשבון מקוון. 

ג.        תתאפשר פתיחת חשבון בנק באופן דיגיטלי כבר בגיל  16 (במקום בגיל 18 כיום).

 

בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית בתחום זיהוי ואימות מרחוק של לקוח, ובמטרה לפשט את תהליך הזיהוי והאימות הנדרשים כיום בפתיחת חשבון דיגיטלי, הפיקוח על הבנקים העביר למערכת הבנקאית טיוטת תיקונים להוראת בנקאות בתקשורת (הוראת ניהול בנקאי תקין 367), אשר יקלו על תהליך פתיחת חשבון באופן דיגיטלי: התיקון מאפשר שימוש במסמך מזהה אחד (במקום שניים כיום), ומבטל את הדרישה לביצוע העברה בנקאית מחשבון קיים של הלקוח לחשבון החדש, כחלק מתהליך האימות. את אלו יחליפו הזדהות ואימות באמצעים טכנולוגיים בזמן אמת (on-line) ושלא בזמן אמת (off-line).

בנוסף לכך, החל ממועד כניסת ההוראה לתוקף תתאפשר פתיחת חשבון בנק באופן מקוון החל מגיל 16 (במקום מגיל 18 כיום), בכפוף לתקשורת אינטראקטיבית בזמן אמת בין הקטין לבנק, למתן הדרכה לקטין ולביצוע בקרות מתאימות. לא יחול שינוי ביתר התנאים של ניהול חשבון קטין.

השינויים יאפשרו ללקוחות לפתוח את חשבון הבנק הראשון שלהם באופן מקוון, ומבלי להגיע לסניף, ויקלו על לקוחות קיימים לעבור בין הבנקים ביתר קלות.

נתוני הפיקוח על הבנקים מראים שעד אמצע שנת 2017 מספר החשבונות שנפתחו באופן מקוון בכלל המערכת הבנקאית היה מינורי, והסרת החסמים כדוגמת אלו צפויה להקל משמעותית על פתיחת חשבונות באופן מקוון.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים הגדיר לעצמו כיעד את התמיכה בהגברת החדשנות והטכנולוגיה במערכת הבנקאית. הצעדים עליהם הכרזנו היום הם חלק מהמגמה של הסרת חסמים בה נוקט הפיקוח על הבנקים במטרה לאפשר את הרחבת הפעילות הבנקאית בדיגיטל, והם יתמכו בהגברת התחרות, בהוזלת השירותים, ובשיפור הנוחות שבצריכת השירותים הבנקאיים".