צעדים נוספים להגברת התחרות: לקוחות יוכלו לצפות באתר האינטרנט של הבנק גם במידע אודות עסקאות שביצעו בכרטיסי חיוב חוץ בנקאיים

במסגרת החוק להגברת התחרות בבנקאות נקבעה חובה על התאגידים הבנקאיים להציג באתר האינטרנט שבו הלקוח מנהל את חשבונו בבנק גם מידע על עסקאות שביצע הלקוח באמצעות כרטיס חיוב חוץ בנקאי.

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "השינוי יעודד את התחרות בשוק כרטיסי האשראי, בכך שיאפשר ללקוחות לצפות באותה פלטפורמה גם במידע אודות הכרטיסים החוץ בנקאיים שברשותם, ויסייע להם לשלוט בהוצאות ולנהל את השימוש בכלל הכרטיסים שברשותם באופן מושכל."


להורא​ה​​


התיקון להוראה מסדיר את דרישות הצגת המידע על ידי הבנק, ובכלל זה:

  • בחשבון הבנק של הלקוח יוצג מידע בסיסי, בפורמט זהה, אודות הכרטיסים שברשותו ושביקש להציג בחשבונו. כמו כן יוצג קישור מאובטח המפנה לאתר האינטרנט של הגורם שהנפיק עבור הלקוח את הכרטיס, שם יוצג לו פירוט העסקאות שביצע. הכניסה לקישור לא תצריך הזדהות נוספת על ידי הלקוח.
  • הצגת המידע בחשבון הלקוח תתבצע בכפוף לבקשת הלקוח מחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס החוץ בנקאי (המנפיק).
  • המנפיק יעביר את בקשת הלקוח לבנק בו מנהל הלקוח את החשבון ממנו מחויב הכרטיס.
  • הבנק יפעל להצגת המידע בתוך 14 ימי עסקים ממועד הגשת בקשת המנפיק בשם הלקוח.

 

ההוראה תיכנס לתוקפה עם כניסת הסעיף הרלבנטי בחוק לתוקפו (31.1.20).