דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, בטקס השקת מטבע ההוקרה לצוותי הרפואה

20/12/2021
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
בוקר טוב,

כבוד נשיא המדינה ורעייתו, שר הבריאות, יושב ראש המועצה המנהלית של בנק ישראל, בכירי משרד הבריאות, חברי המועצה המינהלית, וחברי הנהלת בנק ישראל; עובדים ואורחים נכבדים:

מגיפת הקורונה הינה בראש ובראשונה משבר בריאותי בקנה מידה היסטורי. התגייסותם המהירה של עובדי מערך הרפואה והבריאות בישראל ופעילותם הנחרצת בפתיחת מחלקות קורונה ברחבי המדינה, בפיתוח מערכים ומעבדות לבדיקות, בהקמת מלוניות לחולים ובקטיעת שרשראות ההדבקה, ומעל הכל בנחישותם הבלתי מתפשרת של כלל גורמי הרפואה לטפל בחולים ולהשלים בהצלחה את מבצעי החיסונים, התבטאו בהצלת חיי אדם ותרמו להחלמתם המהירה של החולים ולמזעור השלכות המגפה על בריאות הציבור.

משבר הקורונה מהווה גם משבר כלכלי כלל עולמי.

גלי ההתפרצות החוזרים של התחלואה בעולם, כמו גם בישראל, והצעדים שננקטו על מנת להתמודד עימם, הביאו לירידה חדה בפעילות הכלכלית של המשק ולפגיעה בעסקים ובמשקי הבית.

הצורך באיזון מתמיד בין ניהול הפן הבריאותי של המשבר ובין תמיכה בהמשך הפעילות הכלכלית אילצו את קובעי המדיניות לקבל לא אחת החלטות קשות, לעיתים בעלות השלכות כלכליות כבדות משקל.

ממשלת ישראל ובנק ישראל פעלו, והם עודם פועלים, ללא לאות, כדי לנווט את המשק ואת הכלכלה הישראלית לאורך המשבר, תוך ניסיון להביא לפגיעה המינימאלית האפשרית בציבור. זאת, על ידי נקיטת שורה של צעדים ופעילויות חסרי תקדים בהיקפם ובעוצמתם לצורך סיוע לשווקים, למשקי הבית ולבתי העסק שנפגעו.

אמרתי בעבר שמשבר הקורונה פגש את המשק הישראלי כשזה ניצב איתן. הנתונים הכלכליים הצביעו על שיעורי אבטלה נמוכים, עם מערכת פיננסית חזקה ויציבה ועם רמה גבוהה של יתרות מט"ח ועודף בחשבון השוטף. ואולם, לצד כל אלו, אין לי ספק שהפעילויות הנחרצות שננקטו על ידי מערך הרפואה תרמו רבות לעמידותו ושרידותו של המשק הישראלי וסייעו לצליחת ההשלכות הכלכליות של הנגיף בשלום.

על כן, אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי היום, להודיע על הנפקתו של מטבע בעריך 5 שקלים חדשים, במהדורה מיוחדת לציון והוקרת תרומתם של הצוותים הרפואיים למאבק במגיפה.

המטבע, שאת הנפקתו יזם בנק ישראל עוד בראשית השנה, מבקש לבטא את הכרת התודה שאנו, כל אזרחי המדינה רוחשים למערך הרפואה בישראל.

עם הנפקת המטבע, מצטרפת מדינת ישראל לשורה של מדינות נוספות שפעלו להודות לצוותי הרפואה שלהם ולהנציח אירוע היסטורי שכזה על גבי מטבע, הילך חוקי רשמי, של המדינה.

למותר לציין כי מלאכת הצלת חיי האדם, עליה אתם אמונים, לא תמה. האתגר הרפואי והבריאותי נמשך, והיום בחרנו לעצור לרגע ולהגיד לכם מילה אחת -״תודה״. תודה בשמנו, בשם הציבור, בשם הכלכלה ובשם האתגרים שעוד נכונו לנו, ובכלל זה בנק ישראל בתחומי אחריותו, במאבק העיקש בנגיף.

אני מבקש להודות גם לכל הגורמים אשר נטלו חלק בהנפקת המטבע: ליו"ר הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון השופט בדימוס יעקב טירקל ולחבריה; ליו"ר ולחברי המועצה המנהלית של הבנק, וכמובן לממשלת ישראל אשר אישרה את הנפקת המטבע. אבקש להודות גם למעצב המטבע, מר איתן אלון שנמצא איתנו כאן ולעובדי מחלקת המטבע בבנק ישראל אשר עמלו והביאו בתוך זמן קצר יחסית להטבעתו ולהנפקתו הלכה למעשה של המטבע המיוחד הזה.

בסיום הטקס, אבקש להעניק לכבוד נשיא המדינה ולשר הבריאות את המטבעות הראשונים שמוציא הבנק למחזור, ואשר מרגע זה ואילך יהיה זמין לציבור הרחב כולו.

תודה רבה.​