הפיקוח על הבנקים מקיים היום כנס בנושא "תמורות במערכת הבנקאות"


בכנס הפיקוח על הבנקים שהתקיים היום נידונו בהרחבה שני תחומים מרכזיים: קידום התחרות בתחומי הבנקאות, והשינויים הטכנולוגיים הגדולים שעוברים על המערכת הבנקאית ולקוחותיה.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר הציגה את היערכות הבנקים והפיקוח על הבנקים לשינויים הטכנולוגיים בבנקאות, ותיארה את מרכז הסייבר הבנקאי החדש שהוקם והחל לפעול בינואר השנה, ביוזמה משותפת של רשות הסייבר הלאומית, משרד האוצר, הפיקוח על הבנקים, כל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אני שמחה לבשר על כך שלפני מספר שבועות החל לפעול מרכז הסייבר הבנקאי החדש, המהווה "קפיצת מדרגה" משמעותית בהיערכות לעולם הבנקאי- טכנולוגי המשתנה. הפיקוח על הבנקים רתם את הבנקים לשיתוף פעולה עם רשות הסייבר והאוצר בהקמת המרכז, מתוך הבנה שהסיכונים הטכנולוגיים מתעצמים: בנקים וחברות כרטיסי אשראי גדולים ברחבי העולם התמודדו בשנה האחרונה עם אירועי סייבר גדולים, שהובילו בין היתר לזליגת מידע בהיקפים גדולים ונסיונות הונאה ופגיעה בלקוחות רבים, ועלינו להיערך לכך שאירועים כאלו עלולים לקרות גם בישראל.

למרכז הסייבר הבנקאי יש מספר מטרות: לצמצם את מספר אירועי הסייבר; לאפשר לבנקים תגובה מהירה  לאירועים שיתרחשו; ולסייע בעת ניהול אירוע לאומי גדול של זליגת מידע, תוך סנכרון בין כל הגורמים המומחים ברמת המדינה".

 

המפקחת התייחסה לאחריות של הבנקים להמשיך ולהתקדם בניהול סיכוני הסייבר ולהיות חדשניים גם באימוץ כלים לניהול הסיכונים. בנוסף, הדגישה את האחריות המוטלת על לקוחות הבנקים להגביר את המודעות לסיכוני זליגת מידע והונאות באמצעות הרשת ולפעול לצמצומם באמצעות:

        ·   ערנות ואף חשדנות לגבי פניות הנחזות להיות פניות מהבנק, שכן יש פעמים שאותה פניה מהווה ניסיון של גורם עוין לגנוב את פרטי הלקוח ואת כספו;

        ·   קביעת סיסמא מתאימה לחשבון הבנק ואי מסירתה הלאה לאף גורם חיצוני;

        ·   התקנת הגנות על מכשירי הטלפון הניידים, שהיום הם אמצעי מרכזי לכניסה לחשבון הבנק;

        ·   זהירות בשימוש באינטרנט אלחוטי (Wi-Fi);

        ·   בדיקה לעיתים קרובות של חשבון הבנק כדי לוודא שלא בוצעו בו תנועות לא מוכרות;

        ·   חשדנות וזהירות בפתיחת מיילים וקישורים לא מוכרים.

         

         למצגת שהציגה המפקחת


במסגרת הכנס ציין מר גיל שויד - מייסד ומנכ"ל חברת צ'ק פוינט, בשיח עם המפקחת על הבנקים, כי: "העתיד של הגנת הסייבר כבר כאן, והוא מציב בפני המערכת הבנקאית העולמית אתגרים רבים - בפרט בתחום המובייל, מניעת המתקפות המתקדמות וגם הענן. אנחנו רואים שבאופן יחסי למדינות אחרות בעולם, הבנקים בישראל מתגוננים היטב מפני האיומים המתקדמים ביותר הקיימים כיום. יחד עם זאת, בתחום המובייל רק כ-20 אחוזים מהבנקים בישראל נוקטים את הצעדים הדרושים כדי להבטיח שהמכשירים הניידים, שנמצאים איתנו בכל דקה של היום, לא יהפכו לעקב האכילס של הארגון. בעתיד של הגנת הסייבר, לא מספיק להגן על הרשתות בצורה מסורתית, אלא לאמץ טכנולוגיות הגנה מתקדמות שיגנו על הענן, על המכשירים הניידים של העובדים, ושישאירו את המתקפות מחוץ לארגון".

 

דוברים נוספים בכנס היו, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' נתן זוסמן שהרצה בנושא הגברת התחרות ומדידתה. בין היתר ציין פרופ' זוסמן, סיבות שונות לכך שבשווקים פיננסיים אין תחרות משוכללת;  תחרות משוכללת דורשת קיומו של מידע מלא לכלל השחקנים, היעדר יתרונות לגודל והשפעות חיצוניות, מספר רב של שחקנים, היעדר בעיות סוכן ואפשרות של הלקוח להתקשרות חד פעמית ובלתי מתמשכת. בהמשך מנה זוסמן מגוון רפורמות וצעדים שנערכו בשוק הישראלי בשנים האחרונות, שטיפלו במספר בעיות שהוזכרו לעיל. בין היתר דן זוסמן בשאלה מה יקרה למחיר האשראי לאחר הפרדת חברות כרטיסי  האשראי – ועולה מהניתוח שהציג שאין הדבר ברור, מכיוון שיש גורמים שונים שמשפיעים בכיוונים מנוגדים כגון: הריבית על המקורות, פרמיית הסיכון, עלות התפעול והמרווח התחרותי. לסיכום, השוק הפיננסי מורכב, ומדידת התחרות בו אינה פשוטה. השלב הראשון הוא להסיר חסמים שונים ויש כאמור, הרבה כאלה. בהמשך, רפורמות זהירות עשויות להביא ליעילות גדולה יותר בשוק הפיננסי ולחדשנות גדולה יותר ללקוחות בדמות נוחות, מגוון מוצרים ושירותים ועוד. ניתן להניח כי תהליך התגברות התחרות צפוי להימשך מספר שנים, ולכן מפאת מורכבות הרפורמות והשווקים הפיננסים יש לבחון את הצלחתן בעזרת תבחינים רבים ומגוונים לאורך זמן.


למצגת שהציג מנהל חטיבת המחקר​


הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון גב' דורית סלינגר שהרצתה על נושא פיקוח על גופים חוץ בנקאיים בעידן שלאחר "חוק בריס" וגידול התחרות.

 

בנושאי הטכנולוגיה הועברו הרצאותיהם של סגן נשיא אמזון - מר פרנק פאלון שדיבר על השימוש בפתרון הענן כמאפשר שינויים במערכת הבנקאית, ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות בבנק לאומי מר דן ירושלמי​ בנושא "הזדמנויות באימוץ טכנולוגיות משבשות, ענן ומובייל", מנכ"ל בנק יהב, מר שאול גלברד, ששיתף באתגרים בהחלפת מערכת ליבה בנקאית ובדרכים להתמודד עימם וראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר, מר בוקי כרמלי, שדיבר על "רגולציה מאפשרת", המביאה לידי ביטוי את החשיבות של ההגנה על מרחב הסייבר לצד ההכרה בזכויות הגורמים המפוקחים והמשק כולו.