ניתוח מיוחד: צריכת החשמל בישראל כאינדיקטור מהיר לפעילות הכלכלית במשק


להודעה במלואה כולל גרפים​
  • במעקב זה מוצגים השינויים בצריכת החשמל, על בסיס נתונים אודות ייצור החשמל המשקי בתדירות שעתית ובפיגור של 1-3 ימים בלבד, כאינדיקטור למצב הפעילות במשק בזמן הקורונה ובהתאוששות שלאחריו.
  • חודש מרץ החלה ירידה בצריכת החשמל שהתעצמה בהמשך והגיעה לשפל בצריכה בשעות הבוקר של חודש אפריל. בחודש זה צריכת החשמל בשעות הבוקר היתה נמוכה ב-13% מהממוצע בשנתיים קודמות. הירידה בצריכת החשמל ממוקדת בימי העבודה (ולא בשבתות וחגים), ובולטת יותר בשעות היום והערב.
  • בחינה של השבועיים האחרונים, המסתיימים ב-16/5/2020, מצביעה על התאוששות קלה בצריכת החשמל, אך עדיין נמוכה בכ-10% ביחס לשנתיים קודמות.
  • ​​הסתכלות ארוכת טווח על השינוי השנתי בצריכת החשמל (בימי עבודה, בניכוי השפעות מזג אוויר) מצביעה על מתאם גם עם מחזור הפעילות הקודם סביב המשבר ב-2008/9.

    

כחלק מהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, בנק ישראל מגבש באופן שוטף תמונת מצב של הכלכלה הישראלית, הן בצד הריאלי, והן בצד הפיננסי. לצורך כך הוקמה תשתית מידע ייעודית בבנק ישראל שמנטרת אינדיקטורים מעולמות תוכן שונים. החל מהיום יפרסם ויעדכן הבנק את נתוני האינדיקטורים השונים בתדירות שבועית בדף ייעודי באתר (קישור). בין היתר עודכנו שם היום נתונים על הפעילות בכ"א ונתוני מוביליות. תמונת המצב הדינמית מוצגת באופן שוטף במסגרת החמ"ל שהקים נגיד בנק ישראל עם פרוץ המשבר, וכוללת, בין היתר, אינדיקטורים משוק העבודה, שוק האשראי, שוק ההון ושוק המט"ח.

הניתוח הנוכחי שמובא בנייר זה מציג תמונת מצב על צריכת החשמל המשקית, על בסיס נתוני ייצור חשמל בתדירות שעתית ובפיגור של 1-3 ימים בלבד, כאינדיקטור למצב הפעילות במשק בזמן המשבר ובתהליך ההתאוששות עם החזרה ההדרגתית לשגרה ולהגברת הפעילות הכלכלית במשק.

בימים האחרונים אומנם נשבר שיא בצריכת החשמל בשל גל החום הכבד, אך הסתכלות מעמיקה וארוכה יותר על צריכת החשמל במשק מעלה שבתקופת הקורונה הצריכה ירדה באופן ניכר בשל צמצום הפעילות במשק. מדדים מעודכנים עם נתוני הימים האחרונים יעודכנו ויפורסמו כאמור בשבוע הבא.

הממצא המרכזי לבחינת השינוי בפעילות השוטפת בחודשים האחרונים מוצג באיור 1, בו ניתן להבחין כי בחודש מרץ החלה ירידה בצריכת החשמל המשקית (בימי עבודה, לאחר התחשבות בשינויים במזג האוויר) שהתעצמה, והגיעה לשיא, בשעות הבוקר של חודש אפריל. בחודש זה צריכת החשמל בשעות הבוקר היתה נמוכה ב-13% מהממוצע בשנתיים קודמות. הירידה בצריכת החשמל ממוקדת בימי עבודה (ולא בשבתות וחגים), ובולטת יותר בשעות היום והערב.

בחינה של השבועיים האחרונים, המסתיימים ב-16/5/2020, מצביעה על התאוששות קלה בצריכת החשמל, אך עדיין נמוכה בכ-10% ביחס לשנתיים קודמות.