הועדה המוניטרית החליטה לשנות את תדירות קבלת החלטות הריבית

כפי שהודיע בנק ישראל ב-28.7.2016, בחנה הועדה המוניטרית את תדירות קבלת החלטות הריבית בישראל. בתום מספר דיונים שהתקיימו בנושא, החליטה הועדה לעבור במהלך שנת 2017 מתדירות של 12 החלטות בשנה, הנהוגה כעת, לתדירות של 8 החלטות בשנה.
השיקולים שעלו בדיוני הועדה, כמו גם היתרונות והחסרונות בהחלטה, מפורטים בהרחבה בסיכום דיוני הועדה בנושא, המתפרסם בצמוד להודעה זו.
בשבועות הקרובים יודיע בנק ישראל על המועד המדויק שבו יתבצע השינוי, ויפרסם את לוח מועדי החלטות הריבית לשנת 2017.

 

לסיכום דיון הועדה המוניטרית בנושא