התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2022

21/09/2022
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
  • ברביע השני של השנה ירדה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-162 מיליארדי ש"ח (3.3%-), לרמה של כ-4.83 טריליוני ש"ח, זאת בהמשך לירידה ברביע הקודם.
  •  הירידה בשווי התיק ברביע השני נבעה בעיקר מירידה ביתרת המניות בארץ (12.7%-), ביתרת ההשקעות בחו"ל (8.1%-) וביתרת האג"ח הממשלתיות והמק"ם (4.4%-) על רקע ירידות מחירים במדדי האג"ח וירידות במדדי המניות בארץ ובחו"ל.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים ירדה ברביע השני בכ-97 מיליארדי ש"ח (4.1%-) ועמדה בסופו על כ-2.27 טריליוני ש"ח.
  • שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים במט"ח ובחו"ל ולמט"ח ירדו במהלך הרביע בכ-2.3 ובכ-0.1 נקודות אחוז ועמדה בסופו על כ-15.2% וכ-37.1% בהתאמה.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ ירד במהלך הרביע השני בכ-28 מיליארדי ש"ח (7.3%-) והגיע לרמה של כ-359 מיליארדי ש"ח. נרשמו פדיונות בעיקר בקרנות המתמחות באג"ח בארץ.