פרופ' נתן זוסמן ימונה לחבר הועדה המוניטרית של בנק ישראל

21/10/2013

להודעה זו כמסמך Word

ממלאת מקום הנגיד, הד"ר קרנית פלוג, החליטה למנות את פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, לחבר בועדה המוניטרית, במקומו של מר בארי טאף שיפרוש מבנק ישראל בסוף החודש, לאחר 30 שנות עבודה בבנק. המינוי ייכנס לתוקפו ב-1 לנובמבר 2013 ופרופ' זוסמן ימשיך לשמש כמנהל חטיבת המחקר.

על פי חוק בנק ישראל (2010), הועדה המוניטרית מונה שישה חברים: הנגיד (יו"ר הועדה), המשנה לנגיד, עובד בנק שמינה הנגיד (נכון להיום, מר בארי טאף) ושלושה חברים מקרב הציבור – כיום מכהנים בתפקיד הפרופ' ראובן גרונאו (שכהונתו הוארכה לאחרונה על ידי הממשלה לארבע שנים נוספות) הפרופ' רפי מלניק והפרופ' אלכס צוקרמן.

פרופ' זוסמן, בן 53, הנו בעל תואר ראשון ותואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת ברקלי. הפרופ' זוסמן שימש כמרצה במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית מאז שנת 1993 וכפרופסור חבר משנת 2004 וכיהן כראש המחלקה בשנים 2000-2003. כמו כן כיהן במהלך השנים כמרצה וכפרופסור גם באוניברסיטת מערב אונטריו שבקנדה. פרופ' זוסמן התמחה בתחומים של מדיניות מוניטרית, שווקי ההון והיסטוריה מאקרו כלכלית ופרסם מאמרים רבים בספרות הבינלאומית בתחומים אלו. בנוסף, שימש פרופ' זוסמן כיו"ר ועדת השקעה של קה"ל. באוקטובר 2011 מונה פרופ' זוסמן למנהל חטיבת המחקר בבנק. מאז מינויו לתפקיד זה הוביל פרופ' זוסמן את היערכות חטיבת המחקר להכנת התשומות לדיון המונטרי בבנק בעידן הועדה המוניטרית. בנוסף לניהול השוטף של עבודת החטיבה, אשר כוללת את הסיוע לנגיד במילוי תפקידו כיועץ הכלכלי לממשלה, מוביל פרופ' זוסמן את השינוי הארגוני, במסגרתו מוקם בחטיבה אגף ליציבות פיננסית. פרופ' זוסמן הוא גם חבר בועדה לבחינת נושא הסדרי החוב, שהקימו שר האוצר והנגיד הקודם.

ד"ר קרנית פלוג, מ"מ הנגיד, ציינה כי פרופ' זוסמן יביא עמו לוועדה המוניטרית ניסיון עשיר, הן בתחום המחקר הכלכלי והן בתחום התוויית המדיניות שיהווה תרומה חשובה לתהליך קבלת ההחלטות של הוועדה המוניטרית. ד"ר פלוג הודתה לפרופ' זוסמן על נכונותו לקחת על עצמו מחויבות זו ואיחלה לו הצלחה במילוי התפקיד.

ד"ר פלוג ביקשה להודות לבארי טאף על 30 שנות עבודתו בבנק ישראל ועל תרומתו למשק הישראלי בשנים אלו. ד"ר פלוג ציינה כי טאף מילא תפקיד חשוב בגיבוש המדיניות של בנק ישראל בעת המשבר הפיננסי שהחל ב-2008, בדגש על מדיניות המט"ח של הבנק בתקופה מאתגרת זו. כמו כן, טאף הרים תרומה משמעותית לעבודתה של  הוועדה המוניטארית של בנק ישראל, בה היה חבר מאז שהוקמה ב-2011.