מצגת נגידת בנק ישראל בוועדת הכספים של הכנסת: מדיניות רכישות מטבע החוץ, יתרות מטבע החוץ וניהולן

​למצגת​​​