תיבה מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2021: ההשפעה הצפויה של ביטול אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה

  • בשנת 2021 עברה בחקיקה רפורמה שמבטלת את ההשקעה של קרנות הפנסיה באג"ח מיועדות ומציעה חלופה – הבטחת תשואה של 5.15% על 30% מתיק הנכסים.
  • נראה שהיקף השוק המקומי קטן ביחס לגודלו של תיק הפנסיה (והמוסדיים בכלל) ולהיקף ההפקדות נטו. נוסף לכך, בשוק פועלים משקיעים נוספים, לטווח ארוך וקצר.
  • ביטול אג"ח מיועדות צפוי להגדיל את רכיב הנכסים הזרים בתיק של קרנות הפנסיה החדשות.​