פעילות בכרטיסי חיוב בשנת 2020 ובמהלך משבר הקורונה

  • סך העסקאות בכרטיסי החיוב בישראל בשנת 2020 הסתכמו ב-347 מיליארד ש"ח, ירידה של 1.1% בהשוואה לשנת 2019. זאת כאשר קצב הגידול הממוצע בשלושת השנים שלפני-כן היה מעל ל-8%.
  • קבוצת היישובים השייכת למחוז ירושלים חוותה את הירידה הגדולה ביותר בפעילות כרטיסי החיוב כתוצאה מהסגרים שהוטלו. הירידה הקטנה ביותר בפעילות נרשמה במחוז תל-אביב.
  • בטווח שבין הסגרים ניכרת התאוששות ברמת העסקאות בכל המחוזות וזאת בהשוואה לרמת העסקאות בחודשים המקבילים בשנת 2019.
  • במחוזות תל אביב, ירושלים ומרכז המאופיינים גם בשגרה בשיעור גבוה של עסקאות  מרחוק (באופן מקוון או טלפוני), חלה עלייה ניכרת בתקופת הסגרים ברכישות אלו. עלייה מתונה יותר התרחשה בכל יתר המחוזות.