הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-EMV לישראל – התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים.המפקחת על הבנקים: "אימוץ מלא של תקן
 EMV בישראל יאפשר לקדם חדשנות בתחום התשלומים, להגביר את התחרות ולהפחית את סיכוני זיוף ושימוש לרעה בכרטיסי אשראי. אנו קוראים לכל העסקים להיערך לתקן החדש -  לעסקים הקטנים יינתן זמן היערכות ארוך יותר מאשר לעסקים גדולים. התאמת המסופים לתקן החדש תאפשר לבית העסק ליהנות משירותי תשלום מתקדמים ותבטיח אותו מפני מקרי הונאה."

 

הפיקוח על הבנקים ממשיך לקדם את הטמעת התקן המתקדם EMV בשוק הסליקה של כרטיסי חיוב. אימוץ התקן יתרום ל:

  •       קידום החדשנות בתחום התשלומים, לרבות ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון סלולרי;
  •       חיזוק התחרות בתחומי הנפקה וסליקה באמצעות הסרת חסם לכניסת שחקנים חדשים מהארץ ומחו"ל;
  •       הפחתת סיכוני זיוף ושימוש לרעה בכרטיסי חיוב באמצעות שדרוג מנגנוני האבטחה, לרבות הקשת קוד סודי במועד התשלום.

 

בשנים האחרונות פרסם הפיקוח על הבנקים מספר הנחיות בנושא אימוץ תקן EMV לגופים העוסקים בהנפקה וסליקה של כרטיסי חיוב (הוראות ניהול בנקאי תקין 470 ו-472). בהתאם, מרבית הכרטיסים שהונפקו בישראל הם "כרטיסים חכמים" – כלומר כרטיסים שמוטבע בהם צ'יפ EMV. עם זאת, הסבת השוק דורשת שדרוג של המסופים הקיימים במסופים שתומכים בתקן, כדי שיוכלו להעניק ללקוחות חוויית תשלום מתקדמת ובטוחה.

 

על מנת לתמרץ את השחקנים בשוק להטמעת תקן EMV, ובדומה לתהליך שהתבצע במדינות רבות בהן הוטמע התקן, נקבע בהוראה 472 מנגנון הסטת האחריות לנזק (liability shift). המנגנון קובע שבמקרה של תשלום באמצעות כרטיס חיוב חכם בבית עסק שבו לא מותקן מסוף EMV, הסולק אחראי להשיב ללקוח את סכום החיוב הנובע משימוש לרעה, והוא רשאי להסיט את האחריות לבית העסק. מטרת המנגנון האמור הוא להוביל לכך שכלל העסקים יערכו ויטמיעו את המסופים והתוכנה הנדרשים, וכך לא יישאו באחריות, והשוק כולו יהפוך לשוק תשלומים מתקדם.

לוחות הזמנים להפעלת מנגנון הסטת האחריות עודכנו בעבר, נוכח העובדה שהזמינות של מסופים התומכים בתקן הייתה נמוכה. כעת, בעקבות הגידול בכמות המסופים הפרוסים בבתי העסק שתומכים בתקן  EMVוכן לאור מגוון דגמי המסופים שמוצעים למכירה, בשלו התנאים להפעלת מנגנון הסטת האחריות.

בהתאם, הוחלט לאשרר את מועד תחילת מנגנון הסטת האחריות ליום 1.1.19, כך שבית עסק שלא יתמוך ביצוע עסקאות בתקן EMV, וימשיך לעבוד בשיטת הפס המגנטי, יהיה חשוף לנזקי הונאה.

יחד עם זאת, הוחלט כי במטרה לסייע לעסקים קטנים ולהקל עליהם בתהליך יישום התקן תינתן להם תקופת היערכות נוספת. לפיכך, מנגנון הסטת האחריות יושת על בתי עסק שמחזור העסקאות שלהם מול הסולק אינו עולה על 5 מיליון ש"ח החל מ- 1.1.20. 

 

לעסקים גדולים, שטרם הטמיעו מסופים תומכי EMV והתקינו את התוכנה הנדרשת, מומלץ לפעול להיערכות מהירה, וכך לא לספוג את הסטת האחריות עליהם במקרה של הונאה.

הלקוחות, מחזיקי כרטיס אשראי, כבר היום ערוכים ומחזיקים כרטיס "חכם" (עם צ'יפ מיוחד), שתואם את השיטה החדשה, ולכן עליהם יוטל להתרגל להקליד את הקוד של הכרטיס בעת ביצוע עסקות, כפי שנעשה בעת תשלום במדינות אירופה וארה"ב.

 

​​