בנק ישראל משיק נדבך חדש בתוכנית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים

בנק ישראל ומשרד האוצר נוקטים החל מפרוץ משבר הקורונה במספר צעדים שנועדו להגדיל את היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים, ולהבטיח שהאשראי יינתן להם בתנאי ריבית נוחים על אף הסיכון הגלום במתן אשראי לעסקים אלו בעת הזו.

בנסיבות מיוחדות אלה, על מנת לחזק את התמסורת מהמדיניות המוניטרית אל שוק האשראי ולהביא להפחתה אפקטיבית של הריבית על אשראי לעסקים קטנים וזעירים, ועל מנת למתן את הפגיעה שעסקים אלו ספגו בעקבות משבר הקורונה, החליטה הוועדה המוניטרית להשיק נדבך חדש בתכנית להקלת האשראי לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד 10 מיליארד ש"ח שיופעל עד סוף חודש יוני 2021. במסגרת התכנית, בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות לטווח של ארבע שנים בריבית קבועה של מינוס 0.1%, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים, ובתנאי שהריבית על ההלוואות לעסקים קטנים וזעירים לא תעלה על פריים +1.3%.​

​​​