החלטת הוועדה המוניטרית: בנק ישראל יגדיל את תכנית רכישות האג"ח הממשלתי בשוק המשני ב-35 מיליארד ש"ח

בהמשך להחלטת הוועדה המוניטרית מה-23.3.20 (קישור) להשיק תכנית לרכישת אג"ח ממשלתי בשוק המשני בהיקף של 50 מיליארד ש"ח, במטרה להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית, הוועדה המוניטרית החליטה היום להגדיל את תכנית הרכישות ב-35 מיליארד ש"ח.

ריבית בנק ישראל נמצאת ברמה נמוכה, ומקלה על צרכי המימון של המשק. רכישות האג"ח מאפשרות לבנק ישראל להשפיע על תשואות איגרות החוב בשוק לכל אורך העקום השקלי והצמוד, ובכך להוריד את עלויות האשראי לטווחים הארוכים יותר עבור החברות ומשקי בית, ככלי משלים למדיניות הריבית של הטווח הקצר.

לאור העובדה שהמשבר ממשיך לפקוד את ישראל ואת העולם, הוועדה החליטה להגדיל את תוכנית רכישות האג"ח הממשלתי ב-35 מיליארד ש"ח ובכך להוסיף לתמוך ביכולות המימון במשק נוכח התגברות משבר הקורונה והשפעותיו הכלכליות.

הוועדה המוניטרית תמשיך להפעיל את הכלים שברשותה ככל שיידרש על מנת ליישם את מידת ההרחבה המוניטרית הנדרשת ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים בישראל.   

הבנק מפרסם דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור משבר הקורונה (קישור). עד לסוף ספטמבר עמדו רכישות אג"ח הממשלה על כ-33.6 מיליארדי ש"ח.​

​​