הוועדה המוניטרית החליטה ב-22/11/2021 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%

  • המשק הישראלי ממשיך בפעילות כלכלית רציפה ומתרחבת לצד נגיף הקורונה. עם זאת, עדיין קיימת מידה של אי-ודאות לגבי הפעילות הכלכלית במשק לטווח הבינוני, במיוחד באשר למצב שוק עבודה, ולנוכח קיומו של הסיכון למחזוריות של גלי תחלואה נוספים בארץ ובעולם.
  • מדד אוקטובר עלה ב-0.1%, והאינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים ירדה ועומדת על 2.3%. עד כה נרשמו העלאות ריבית בעולם רק במדינות בהן נרשמה חריגה ניכרת מיעד האינפלציה, בעוד שבישראל הציפיות מהשווקים מצויות בתוך תחום היעד ועפ"י תחזיות חטיבת המחקר של ב"י ושל החזאים האינפלציה צפויה להיות נמוכה יותר בעוד 12 חודשים.
  • לאחר שברביע השני של השנה המשק צמח בקצב מהיר שביטא את תהליך היציאה מהמשבר, על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השלישי, צמיחת המשק האטה ועמדה על שיעור שנתי של 2.4%. עם זאת, הצמיחה בארבעת הרבעונים האחרונים עמדה על כ-6%.
  • במהלך התקופה הנסקרת חל ייסוף חד בשקל ובמהלכה סיים הבנק את תכנית הרכישות בהיקף 30 מיליארדי דולר עליה הכריזה הוועדה המוניטרית בתחילת השנה. הוועדה מדגישה כי רף זה אינו רף עליון והבנק ממשיך לפעול בהתאם למצב המשק ולהמשך הפעילות הכלכלית.  
  • נתוני שוק העבודה מעידים על קושי מסוים בחזרת המשק לרמות התעסוקה והאבטלה שאפיינו אותו טרם המשבר. אמנם שיעור האבטלה הרחבה ירד לכ-7% בחודש אוקטובר אך שיעור התעסוקה נותר יציב.
  • מחירי הדירות עלו בשנים-עשר החודשים האחרונים בכ-10%, קצב גבוה בהשוואה לשנים האחרונות. קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות נותר מתון יחסית.
  • בכלכלה הגלובלית נמשכת מגמת ההתאוששות, אך מתגברים הסימנים להאטה בקצב הצמיחה. סביבת האינפלציה בעולם מוסיפה לעלות ולהיות גבוהה, אם כי הערכות הבנקים המרכזיים והחזאים במדינות המובילות הן שחלק משמעותי מהעלייה אינו צפוי להתמיד. בתוך כך, ההידוק המוניטרי בעולם נמשך.
  • בנק ישראל יסיים את רכישות האג"ח הממשלתיות בשווקים במהלך דצמבר ובכך יסתיימו תכניות ההתערבות בשוקי האג"ח שהוכרזו במהלך 2020.

 

תהליך התאוששות המשק הישראלי מהמשבר נמשך. עם זאת, עדיין קיימים אתגרים לפעילות הכלכלית. לכן, הוועדה תמשיך לנהל מדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן, בהתאם לקצב הצמיחה והתעסוקה ותוואי האינפלציה. זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות ובהתאוששות הכלכלית מהמשבר, ולהבטיח המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסים.

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​

נתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 22.11.2021.xlsxנתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 22.11.2021.xlsx

המשק הישראלי ממשיך בפעילות כלכלית רציפה ומתרחבת לצד נגיף הקורונה. עם זאת, עדיין קיימת מידה של אי-ודאות לגבי הפעילות הכלכלית במשק לטווח הבינוני, במיוחד באשר למצב שוק עבודה, ולנוכח קיומו של הסיכון למחזוריות של גלי תחלואה נוספים בארץ ובעולם.

מאז החלטת הריבית הקודמת, חלה האטה מסוימת בקצב העלייה של האינפלציה (איור 1); מדד חודש אוקטובר עלה ב- 0.1%, פחות מהשיעור הצפוי, זאת לאחר שמדד חודש ספטמבר עלה ב-0.2%. האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים עומדת באוקטובר על 2.3% (2.1% בניכוי אנרגיה ופו"י; איור 2). קצב העלייה השנתי של הרכיבים הבלתי סחירים ממשיך את מגמת העלייה וקצב העלייה השנתי של מחירי הרכיבים הסחירים ירד בחודש אוקטובר (איור 3). נמשכת מגמת העלייה בציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מכל המקורות והן מצויות בתוך תחום היעד; עם זאת, ניכר פער בין הציפיות הנגזרות משוק ההון שהגיעו לסביבת הגבול העליון של היעד, לבין תחזיות נמוכות יותר של החזאים והבנקים (איור 4). הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים עלו בתקופה הנסקרת ומצויות בתוך תחום היעד (איור 5). הוועדה המוניטרית ממשיכה לעקוב מקרוב אחר התפתחויות אלו, ומעריכה כי אין חשש להתפרצות אינפלציונית. מאז החלטת הריבית האחרונה השקל התחזק מול הדולר ב-4.4%, במונחי השער האפקטיבי השקל התחזק ב-5.7% וב-6.4% מול האירו (איור 6).

לאחר שברביע השני של השנה המשק צמח בקצב מהיר שביטא את תהליך היציאה מהמשבר, על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השלישי, צמיחת המשק האטה ועמדה על שיעור שנתי של 2.4% (איור 13). האטת הצמיחה הושפעה מירידה בייצוא ובצריכה הממשלתית ומהתנודתיות ביבוא כלי הרכב. עם זאת, הצמיחה בארבעת הרבעונים האחרונים עמדה על כ-6% (איור 14). בנוסף, מתחילת השנה חלה עלייה מואצת בהכנסות ממיסים. לפי סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס, מאזן הנטו הכולל של הסקטור העסקי בחודש אוקטובר עלה והוא מצוי ברמה דומה לרמתו טרם המשבר (איור (15. יצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים, בדולרים) ירד מעט בחודש אוקטובר, עם זאת, רמתו נותרה גבוהה מזו ששררה ערב המשבר. יצוא השירותים התמתן מעט באוגוסט אך מצוי ברמה גבוהה (איור 18). יבוא הסחורות ממשיך במגמת העלייה ונמצא ברמות גבוהות בכל רכיביו (איור 20).

נתוני שוק העבודה מעידים על קושי מסוים בחזרת המשק לרמות שאפיינו אותו טרם המשבר. שיעור האבטלה הרחבה ירד אומנם לכ-7% בחודש אוקטובר (איור 21). הירידה נובעת מירידה במספר נעדרי קורונה (חל"ת) תוך יציבות בשיעור הבלתי מועסקים. במקביל חלה ירידה במספר המשתתפים בכח העבודה  (מסיבות שאינן  קשורות לקורונה) ולכן לא חל שינוי בשיעור התעסוקה עצמו. לאחר שעלה במהירות במחצית הראשונה של השנה, שיעור התעסוקה המותאם (עבור גילי 15+) נע מאז המחצית השנייה של חודש יולי ועד סוף אוקטובר סביב 59%, המבטא פער של כ-150 אלף מועסקים בהשוואה לשיעור התעסוקה הממוצע ששרר ב-2019. לצד אי-העלייה בתעסוקה בפועל, מספר המשרות הפנויות במשק מוסיף לעלות והגיע בחודש אוקטובר לכ-143 אלף (איור 23). העלייה מקיפה ענפים רבים, ובולטת במיוחד הן בענפים שנפגעו קשה במשבר (אירוח ואוכל) והן בענפים בהם נותר ביקוש גבוה (כגון תקשורת). עודף הביקוש לעבודה לא מתבטא עד כה בהתגברות קצב עליית השכר הממוצע (איור 26). לאחרונה אף גברה הוודאות בתחום השכר הודות ל-"עסקת החבילה" המסדירה את עליית השכר בחלקים נרחבים במשק בהסתכלות קדימה.

מחירי הדירות עלו בשנים-עשר החודשים האחרונים בכ-10% (איור 10), קצב גבוה בהשוואה לשנים האחרונות. היקף המשכנתאות באוקטובר היה נמוך מנתוני השיא בחודשים הקודמים, אך ממשיך להיות גבוה, בהמשך להיקפי המשכנתאות הגבוהים מתחילת השנה (איור 11). לצד אלו, קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות נותר מתון יחסית.

בשוק ההון המקומי, מחירי המניות ממשיכים לעלות ובולטים לטובה ביחס למדדי המניות המרכזיים בעולם (איור 35), תשואות איגרות החוב הממשלתיות ומרווחי האג"ח התאגידיות ירדו ונמצאים ברמות נמוכות (איור 9).  שוק האשראי ממשיך לתפקד היטב עם ריביות יציבות ונמוכות. בחינת קשיי המימון בקרב העסקים בגדלים השונים לפי סקר המגמות של הלמ"ס ממשיכה להצביע על רמות הדומות לאלו שלפני המשבר (איור 12). על רקע משבר הקורונה בנק ישראל הפעיל כלי מדיניות ייעודיים. התאוששות המשק מהמשבר, מאפשרת את סיום תכניות רכישות האג"ח הממשלתי והקונצרני במהלך חודש דצמבר. תכניות אלו סייעו לתפקוד התקין של השווקים, לחיזוק  התמסורת מהמדיניות המוניטרית אל שוק האשראי, הפחתת הריבית בה חברות מגייסות אשראי בשוק ההון ופינוי מקורות נוספים לאשראי לכלל ענפי המשק.

 

בכלכלה הגלובלית נמשכת מגמת ההתאוששות. עם זאת, רמת התוצר עדיין נמוכה מזו הנגזרת מתוואי הצמיחה החזוי לפני המשבר ומתגברים הסימנים להאטה מסוימת בקצב הצמיחה. התחזיות העדכניות של בתי ההשקעות השונים מצביעות על עדכונים קלים כלפי מטה לצמיחה בארה"ב ובסין (איור 27). מדד מנהלי הרכש הגלובלי ממשיך להצביע על התרחבות כלכלית ובפרט בסקטור השירותים (איור 29). היקף הסחר העולמי התמתן אבל עדיין מצוי ברמות גבוהות יחסית של פעילות (איור 28). מדדי המניות המרכזיים רשמו עליות חדות ומרווחי האג"ח הקונצרניות נותרו נמוכים. השיבושים בשרשראות הייצור והאספקה נמשכים אך מחירי הנפט ירדו ומחירי ההובלה ירדו מעט בתקופה הנסקרת, וייתכן שהם מסמנים את תחילתו של שינוי. סביבת האינפלציה בעולם מוסיפה לעלות ולהיות גבוהה. בחלק מהמדינות מדדי האינפלציה עולים לרמה הגבוהה מיעדי הבנקים המרכזיים, אך הערכות הבנקים המרכזיים והחזאים במדינות המובילות הן שחלק משמעותי מהעלייה אינו צפוי להתמיד (איור 31). בתוך כך, ההידוק המוניטרי בעולם נמשך. בארה"ב, נרשמה עלייה נוספת באינפלציה לרמה שנתית של 6.2%, הצמיחה ברבעון השלישי הייתה נמוכה ביחס לרבעונים קודמים ושוק העבודה ממשיך להתאושש בהדרגתיות. הפד הותיר את הריבית ללא שינוי והודיע על צמצום של תוכנית הרכישות שלו. באירופה חלה עלייה בתחלואה אשר בגינה חלק מהמדינות החלו לנקוט במגבלות שעלולות להאט את קצב הצמיחה. האינפלציה מוסיפה לעלות וה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי. בסין, קצב הצמיחה היה נמוך ונמשכת האטה בפעילות הכלכלית ובפרט בייצור התעשייתי. במספר מדינות בהן חרגה האינפלציה באופן ניכר מיעד הבנק המרכזי נרשמו העלאות ריבית (איור 32).

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטה זו יפורסם ב-6/12/2021. החלטת המדיניות המוניטרית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-3/1/2022, בשעה 16:00, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים בהשתתפות הנגיד.​​​​