הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים

 

הציפיות משוק ההון1 לשנה הראשונה

הציפיות משוק ההון1 לשנה השנייה (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1 לשנה השלישית (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1    

 ל 5-3  שנים (פורוורד)2

הציפיות משוק ההון1 לחמש שנים

הציפיות משוק ההון1      ל 10-5  שנים (פורוורד) 3

ממוצע תחזיות4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה

ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות5

ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה7

הנתונים השנתיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0.2

0.8

1.1

1.4

1.0

2.2

0.6

0.1

0.1

2017

0.2

0.7

1.1

1.5

1.0

2.1

0.6

0.3

0.3

2018

1.0

1.2

1.5

1.6

1.4

1.9

1.0

0.7

0.9

2019

1.1

1.4

1.5

1.6

1.5

1.7

1.2

0.9

1.1

2020

0.0

0.9

1.3

1.4

1.0

1.6

0.5

0.2

0.2

2021

1.9

2.1

2.1

2.0

2.0

2.0

1.2

1.3

1.8

הנתונים החודשיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

0.9

1.2

1.6

1.7

1.4

1.8

0.6

0.4

0.6

פברואר

1.2

1.5

1.6

1.6

1.5

1.8

0.7

0.6

0.9

מרץ

1.4

1.6

1.7

1.7

1.6

1.8

0.9

0.9

1.3

אפריל

1.5

1.6

1.7

1.7

1.6

1.7

1.0

1.0

1.4

מאי

1.9

2.1

2.0

2.0

2.0

1.9

1.0

1.3

1.9

יוני

2.2

2.1

2.0

1.9

2.0

2.0

1.2

1.4

1.9

יולי

2.0

2.0

1.9

1.9

1.9

1.9

1.3

1.4

1.8

אוגוסט

2.0

2.1

2.1

1.9

2.0

2.0

1.3

1.4

1.8

ספטמבר

2.3

2.4

2.4

2.3

2.4

2.1

1.4

1.5

2.0

אוקטובר

2.8

2.8

2.7

2.5

2.6

2.3

1.7

1.8

2.5

נובמבר

2.7

2.8

2.7

2.5

2.6

2.4

1.8

1.9

2.6

דצמבר

2.5

2.6

2.7

2.5

2.6

2.4

1.8

1.8

2.4

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

2.7

2.9

2.8

2.7

2.7

2.5

1.9

1.9

2.6

פברואר

2.5

3.1

2.9

2.4

2.6

2.2

2.1

2.1

2.6

מרץ

3.4

3.8

3.5

2.6

3.2

2.1

2.6

2.8

3.4

אפריל

3.4

3.7

3.1

2.5

3.1

2.4

2.9

3.2

3.5

מאי

3.2

3.3

2.8

2.2

2.7

2.1

3.0

3.2

3.3

יוני

3.5

2.9

2.5

2.4

2.7

2.2

3.2

3.3

3.3

יולי

3.3

2.5

2.4

2.2

2.5

2.2

3.2

3.1

3.1

אוגוסט

3.2

2.6

2.6

2.7

2.7

2.1

2.8

2.6

2.7

ספטמבר

3.7

3.0

2.6

2.6

2.9

2.4

2.7

2.9

2.9

אוקטובר

3.1

2.7

2.6

2.6

2.7

2.5

3.0

3.1

3.1

הנתון השוטף6

3.0

2.8

2.7

2.6

2.7

2.6

2.9

3.1

3.11. הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת:

  הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הציפיות פורוורד  (k,j)exp   מחושבות על ידי גזירתן מתוך הציפיות   ל - k שנים ול- j שנים. כלומר:


The Expected Rate of Inflation.png  

 כאשר (j,k)exp  הן הציפיות פורוורד לאינפלציה מסוף השנה ה-j  עד סוף השנה ה-k. כך למשל, (3,5)exp  הן הציפיות מסוף השנה השלישית עד סוף השנה החמישית. ו-(k)exp הציפיות ל-k שנים, למשל ל-5 שנים. כל הציפיות מוצגות במונחים שנתיים.

7.ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה - ממוצע ציטוטי שוק ועיבודי בנק ישראל.

 ​​​