התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2019

22/03/2020
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  •  ברביע הרביעי של שנת 2019 עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-113 מיליארדי ש"ח (%2.9) ועמדה בסופו על כ-4.08 טריליוני ש"ח.
  •  במהלך הרבעון נרשמה עלייה במרבית הרכיבים בתיק, בלטו העליות ביתרות החזקת הציבור בהשקעות בחו"ל, במניות בארץ וברכיב המזומן והפיקדונות.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הרביעי בכ-78 מיליארדי ש"ח (4.2%) ועמדה בסופו על 1.91 טריליוני ש"ח.
  • שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים עלה בכ-0.9 נקודת אחוז ובמקביל, שיעור החשיפה למט"ח עלה בכ-0.2 נקודת אחוז.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה ברביע הרביעי של השנה בכ-11.4 מיליארדי ש"ח (3.3%).​​