בנק ישראל מפרסם את ההתפתחויות העיקריות במערך התשלומים והסליקה לשנים 2017-2016
הספר האדום
לשנים 2016-2017 אשר מתפרסם היום, מספק תיאור מקיף ונרחב של מערכות התשלומים והסליקה העיקריות בישראל ומציג סקירה של ההתפתחויות המרכזיות בשנים אלו באסדרה ובתחרות באמצעי התשלום, בתשתיות התשלומים וכן בניהול הסיכונים בתחום התשלומים והסליקה.

תחום אמצעי התשלום ומערכות התשלומים נמצא בעיצומה של מהפכה עסקית, רגולטורית וטכנולוגית, אשר תהפוך אותם למתקדמים ודיגיטליים יותר, ידידותיים למשתמשים וזמינים הן לציבור הרחב והן לגופים חוץ-בנקאיים. תהליך זה מלווה, בשנים האחרונות, בהתפתחות טכנולוגית משמעותית, המאפשרת את התפתחותם ההדרגתית של אמצעי תשלום מתקדמים – ובכלל זה ארנקים אלקטרוניים, הפקדה אלקטרונית של צ'קים ותשלומים בסלולר. התפתחות זו מלווה ברגולציה מתאימה, אשר תבטיח גישה ישירה של גופים חוץ-בנקאיים למערכות התשלומים יחד עם שמירה על יציבותם של המערכות והגופים הללו.

אגף מערכות תשלומים והסליקה שבמחלקת החשבות ומערכות התשלומים בבנק ישראל הוביל בשנים האחרונות מספר מהלכים משמעותיים בתחום מערכות התשלומים והסליקה; בוצעה רפורמה משמעותית בתהליך הסליקה של הצ'קים בישראל במסגרת יישום חוק הסליקה האלקטרונית של צ'קים; נערך סקר בנושא שימוש באמצעי תשלום בישראל לשם זיהוי הצרכים והשימושים של הציבור במגוון אמצעי התשלום, ולשם קבלת מידע על מוכנות הציבור למעבר לשימוש באמצעי תשלום דיגיטליים מתקדמים; הבנק בוחן תשתיות תשלומים מתקדמות אשר מאפשרות סליקה קמעונית מיידית וסופית, המשמשת תחליף למזומן, ואף יצא ב'קול קורא' לקבלת מידע בנושא; וכן קידם רגולציה למערכות התשלומים הקיימות. בנק ישראל פעל וממשיך לפעול להנגשתן של מס"ב ושב"א גם לגופים חוץ-בנקאיים ומקדם אסדרה של שירותי התשלום – סליקה, הנפקה, ניהול חשבון והעברות תשלומים – בהתאם לאסדרה הקיימת באיחוד האירופי (PSD 2).

הצעדים שנעשים בתחום מערכות התשלומים, נועדו להסיר חסמים, ולהניח את התשתית להתפתחויות עתידיות בתחום, תוך מתן גמישות מקסימלית לכל השחקנים בבחירת השירותים שהם מעוניינים לקבל ולספק.