פגישת שר משרד הקבינט של ממשלת בריטניה מייקל גוב ונגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון

22/04/2021
לכל ההודעות בנושא:
הקשרים הבין-לאומיים
שר משרד הקבינט של ממשלת בריטניה  ( Chancellor of the Duchy of Lancaster and the Minister for the Cabinet office) מר מייקל גוב, ונגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון, קיימו פגישת עבודה.

 

בפגישה נדונה התמודדות ישראל עם השלכות משבר הקורונה בהיבטיה הכלכליים ונערך שיח אודות תובנות כלכליות במבט צופה פני עתיד.

 

לצד השר גוב השתתפו בפגישה צוותי עבודה מטעמו ונציגי השגרירות הבריטית בישראל, ומטעם בנק ישראל השתתפו בפגישות המשנה לנגיד מר אנדרו אביר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי מנהל חטיבת המחקר, ומר אורי ברזני ראש אגף הסברה כלכלית.

 


 ​