הודעה בדבר מינוי משווק שאינו בלעדי למטבעות זיכרון בהנפקת בנק ישראל

23/03/2017
לכל ההודעות בנושא:
שונות
שטרות ומעות
​בהתאם להוראות חוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בנק ישראל הינו המנפיק היחידי של הילך חוקי בישראל. מתוקף זה בנק ישראל מנפיק מדי שנה, מספר מטבעות זיכרון המבטאים נושאים ואירועים חשובים בתולדות העם והמולדת. הנגידה קובעת את ערכן הנקוב, תרכובתן, משקלן, תבניתן ושאר פרטיהם של מטבעות הזיכרון באישור המועצה המנהלית והממשלה (כאמור בסעיף 43 לחוק), ולשם כך נעזרת בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון. המטבעות עשויים כסף או זהב, ומשווקים לציבור ולאספנים בארץ ובעולם באמצעות חברה משווקת.

בהתאם לחוק, שיווקם של מטבעות הזיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמטים, נעשה באמצעות חברה הממונה על ידי שר האוצר, בהסכמת הנגידה.

בתאריך ה-8 בפברואר 2017, מינה שר האוצר, מר משה כחלון, בהסכמת הנגידה, ד"ר קרנית פלוג, את חברת ג.ר.א.ס. עיצובים ושילובים בע"מ (ח.פ. 511567059) כמשווקת שאינה בלעדית של מטבעות זיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמטים, בהנפקת בנק ישראל, שהם הילך חוקי בישראל.

בנק ישראל ומשרד האוצר מזמינים גורמים נוספים המעוניינים לפעול בתחום להגיש לוועדת המכרזים המשותפת לבנק ישראל ולמשרד האוצר בקשה לשיווק מטבעות זיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמטים כאמור.

לפרטים נוספים אודות הגשת הבקשה לחץ כאן​​

​​