סקירת נגיד בנק ישראל בוועדת הכספים

23/06/2021
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, הציג הבוקר לפני חברי ועדת הכספים בכנסת סקירה כלכלית מקיפה.​
​למצגת