דיווח החצי שנתי לוועדת הכלכלה אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית

הדו"ח החצי שנתי של הפיקוח על הבנקים לוועדת הכלכלה של הכנסת מציג את מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית ומבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של שנת 2015.

 
להלן עיקרי הדוח:
עלות השירותים הבסיסיים והנפוצים לחשבון משק בית נמוכה ובמגמת ירידה
  • עלות ניהול עו"ש וקבלת מידע הסתכמה בכ- 14.6 ₪ בממוצע לחודש לחשבון משק בית.
  • עלות החזקת כרטיס אשראי והשימוש בו הסתכמה בכ- 10.5 ₪ בממוצע לחודש.
 
מחיר סל המוצרים השכיחים (פרופיל פעילות אחיד) ירד בשנים האחרונות[1]
על פי מדד הפרופיל האחיד:
§         בחמש השנים האחרונות חלה ירידה של כ- 18% בהוצאה בגין עמלות. במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמה ההוצאה בכ- 13.5 ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 16.4 ש"ח בשנת 2010.
§         השוואה על-פי פרופיל פעילות אחיד בחשבון עו"ש מעלה, כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים.
§         הצטרפות למסלול הבסיסי, בשירות המסלולים, מוזילה את ההוצאה בגין עמלות,  למעט בשני בנקים.
 
העלות הממוצעת של דמי כרטיס אשראי הסתכמה בכ- 7.4 ₪ לחודש. בחמש השנים האחרונות היא נותרה כמעט ללא שינוי
במחצית הראשונה של שנת 2015, עלות דמי כרטיס בממוצע לחודש בפועל לכרטיס אשראי (מסוג - מקומי, בינלאומי וזהב) במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-7.4 ₪. בחמש השנים האחרונות חלה עלייה נומינלית של כ- 2% בלבד בעלות דמי הכרטיס.

ללקוחות אמצעים רבים להוזלת עלויות ניהול חשבון עו"ש
  • בנקאות ישירה: העלות של שירותים בנקאיים בערוצים ישירים נמוכה בכ- 75% מהעלות של אותם שירותים באמצעות פקיד.
השימוש בערוצים הישירים מגלם בתוכו מספר יתרונות נוספים ללקוח, מעבר למחיר הזול יותר: זמינות ונוחות בקבלת מרבית השירותים. יתרונות אלה מאפשרים ללקוח לשלוט ביתר קלות במצבו הפיננסי.
  • מסלולים – הדרך הזולה והמשתלמת למשק בית לניהול חשבון עו"ש - ההצטרפות לשירות המסלולים היא פשוטה וקלה (בסניף, באמצעות הטלפון, ובאמצעות אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי), והפיקוח קורא ללקוחות, אשר השירות רלוונטי עבורם, להצטרף לשירות המסלולים.
 
"תעודת הזהות" בנקאית יוצאת לדרך ותאפשר ללקוחות להשוות עמלות ולקבל הצעות מתחרות ביתר קלות
תעודת הזהות הבנקאית היא אמצעי למסירת מידע מרוכז ללקוח במסגרת דיווח אחד כולל, לרבות בתחום העמלות, אשר נועדה לסייע ללקוח לקבל החלטות צרכניות מושכלות, לשפר את יכולת המעקב שלו אחר פעילותו בחשבון, להגביר את יכולת ההשוואה בין מוצרים ושירותים בנקאיים שונים, להניע אותו לפעולה, ולסייע לו לפעול לשיפור תנאיו. הדו"ח לשנת 2015 יימסר ללקוחות לכל המאוחר עד ליום 28.2.2016.
 
בנק ישראל מזמין את הציבור לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים בבנקים השונים, ומעמיד לרשות הצרכנים כלים מגוונים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון, מחשבונים וטבלאות השוואה:
 

 
[1]  תמהיל הפעולות בפרופיל הפעילות האחיד תוקן לפעולה אחת על ידי פקיד (במקום 0.7), על מנת ליצור תאימות מלאה לתמהיל הפעולות הכלולות במסלול הבסיסי. בהתאמה תוקנו החישובים ביחס לשנים הקודמות המוצגות בדיווח. בחישוב הפרופיל האחיד לא נכללו בחישוב החשבונות המשויכים לשירות המסלולים; נכללו פעולות בחריגה מהמסלול, בחשבונות המשויכים לשירות המסלולים.