מדדים לאיכות התקשורת בהודעות שבנק ישראל מפרסם על החלטות הריבית

תקציר

במסמך זה השתמשנו בכלים מתחום כריית הטקסט (text mining), כדי למדוד את איכות התקשורת שבנק ישראל מקיים עם הציבור הרחב והתמקדנו בהודעות על החלטת הריבית בשפה האנגלית, שפורסמו בין 2007 ל-2018. בדקנו את נגישות הניסוח לקהל הקוראים, כלומר, עד כמה הטקסט קל לקריאה וערכנו גם ניתוח סנטימנט, כדי לבדוק את המסר שההודעות מנסות לתקשר ואת תוכנן הכלכלי. מהניתוח עולה, כצפוי, שהודעות בנק ישראל מובנות בעיקר לקוראים בעלי השכלה על-תיכונית, אך למרות זאת, הן נגישות יותר מהודעות ה-Fed וה-ECB. עוד עולה מהניתוח שהלך הרוח שמשתקף בטקסט של ההודעות, עקבי עם מאפיינים מסוימים של הכלכלה: אנו מספקים עדות ראשונית לכך שקיים מתאם בין אי הוודאות שמשתקפת בטקסט ובין מדד ה-VIX לתנודתיות בשווקים המקומיים.


למסמך המלא


ללקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות​