השלמת היערכות תפעולית לקראת הנפקת השטרות בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪ מסדרה ג'

24/10/2017
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
 

בנק ישראל מודיע כי בסוף  חודש נובמבר 2017 צפויים להיכנס למחזור שני השטרות הנותרים מסדרה ג' של השקל החדש בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪.

במסגרת ההיערכות התפעולית להנפקת השטרות נדרשים מפעילי מכונות אוטומטיות להשלים את כיול המכונות למכירת מוצרים והמכונות לספירת שטרות באמצעות תוכנה המתאימה לזיהוי השטרות החדשים.

מחלקת המטבע קוראת למפעילי המכונות האוטומטיות והמכונות לספירת שטרות, אשר טרם סיימו את כיול המכונות המופעלות על ידם לפנות בהקדם לספקי המכונות לצורך כיול המכונות שברשותם, וזאת על מנת לוודא כי המכונות שברשותם ערוכות לזהות ולקבל את השטרות החדשים במועד הפצת השטרות לציבור.

בהמשך, מחלקת המטבע בבנק ישראל תפרסם מידע לציבור אודות השטרות החדשים בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪ וסימני הביטחון המשולבים בהם.

מידע נוסף ניתן לקבל באמצעות פנייה לדואר אלקטרוני לכתובת: contact_currency@boi.org.il  או בטלפון:   1-800-300-018, תוך ציון שם ומספר טלפון.

 

להודעה שפורסמה בתאריך 31.1.17 בנושא התקדמות ההיערכות להשקת השטרות הכוללת תמונות לחצו כאן.