הגברת תדירות מכרזי המק"מ של בנק ישראל

 

על רקע היקפי הביקושים הגבוהים לרכישת מק"מ במכרזי בנק ישראל בתקופה האחרונה, הנפקות המק"מ בזמן הקרוב ועד הודעה חדשה, יבוצעו פעמיים בחודש, זאת בהשוואה להנפקה אחת בחודש עד כה.

 

הודעה מפורטת תפורסם, כפי שנהוג בהנפקה החודשית[1], ביום חמישי שלפני מועד ההנפקה. ההודעה תכלול את מועד ההנפקה, פרטי הסדרות המונפקות וההיקפים המוצעים במכרז.

 

שינוי זה בתדירות ההנפקות ייכנס לתוקף החל מהשבוע הבא: ביום שלישי ה-29/11/22 בנק ישראל יבצע מכרז מק"מ בנוסף למכרז שבוצע בתחילת נובמבר - במסגרתו ימכור בנק ישראל 6 מיליארד ש״ח מסדרת המק"מ הנפרעת בפברואר  2023 ו-4 מיליארד ש"ח בסדרת המק"מ שנפרעת בנובמבר 2023.[1] ההודעה תפורסם באתר בנק ישראל, במערכת ההנפקות של בנק ישראל, בבלומברג וברויטרס​