התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2018

24/12/2018
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע השלישי של שנת 2018 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-90 מיליארדי ש"ח (%2.5) ועמד בסופו על כ-3.73 טריליוני ש"ח.
  • העלייה בשווי התיק ברביע השלישי נבעה בעיקרה מעלייה ביתרת המניות בארץ, אג"ח הממשלתיות וההשקעות בחו"ל.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השלישי של שנת 2018 בכ-2.9%.
  • שיעורי החשיפה של המוסדיים לנכסים זרים ולמט"ח עלו כל אחד בכ-0.6 נקודת אחוז בממוצע.
  • על אף הפדיונות נטו ברביע השלישי של השנה, יתרת ההחזקות בקרנות הנאמנות עלתה בכ-1.7 מיליארדי ש"ח.​