צחי פרנקוביץ, מנהל החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל, הודיע על סיום תפקידו בסוף חודש אוגוסט 2015

מנהל החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל, מר צחי פרנקוביץ, הודיע היום על החלטתו לפרוש בסוף חודש אוגוסט 2015 מתפקידו בבנק, אותו מילא בשבע השנים האחרונות. נגידת בנק ישראל תקים ועדת איתור אשר תמליץ על מועמדים לתפקיד.

צחי פרנקוביץ הצטרף לבנק ישראל בסוף שנת 2006 וניהל עד לשנת 2008 את המחלקה לפעילות המשק במט"ח. בשנת 2008, במסגרת השינוי הארגוני בבנק ישראל,  הוקמה בהובלתו החטיבה החדשה למידע ולסטטיסטיקה, מתוך ראייה שראוי שהמידע הסטטיסטי בבנק ינוהל בצורה מרוכזת. החטיבה הובילה שינוי באופן ניהול  המידע הסטטיסטי בבנק, שבא לידי ביטוי בקביעת סטנדרטים מקצועיים אחידים לניהול המידע, בין היתר בהתבסס על סטנדרטים בינלאומיים. הוקם מחסן נתונים מרכזי, והוקמו פורטל סטטיסטי פנימי ופורטל באתר האינטרנט אשר מקדמים את שיתוף המידע בבנק ומחוצה לו, ופותחו מתודולוגיות ובסיסי מידע סטטיסטיים בתחומים חדשים, כגון שוק האשראי בישראל. בנוסף, הגבירה החטיבה את שיתוף הפעולה הסטטיסטי בין בנק ישראל לגופים סטטיסטיים בארץ ובחו"ל
. בשנים האחרונות חיזקה החטיבה את פעילותה בתחום המו"פ הסטטיסטי, ופיתחה כלים ומדדים מתקדמים לניתוח וחיזוי של ההתפתחויות הכלכליות.
 
בשנת 2014 גיבשה החטיבה תכנית אסטרטגית רב שנתית לסטטיסטיקה בבנק ישראל  אשר הניחה את היסודות להמשך הפיתוח הסטטיסטי בבנק בשנים הקרובות. בתכנית הושם, בין היתר, דגש מיוחד על הפיתוח המקצועי של עובדי החטיבה, על המשך הקידום והפיתוח של תשתיות חדשות לניהול המידע הסטטיסטי, ועל קידום השימוש בכלים מתקדמים כדוגמת Data Mining.
 
נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג: "החטיבה למידע וסטטיסטיקה שהוקמה בבנק בהובלתו של צחי מספקת את בסיסי הנתונים המשרתים את כל תהליך קבלת ההחלטות בבנק, כשהיא מתבססת  על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, ומתוך חשיבה מתמדת כיצד להרחיב ולשפר. אני מודה לצחי על עבודתו המקצועית והמסורה בתקופה מרובת אתגרים, ומאחלת לו הצלחה בכל אשר יפנה".